Användningsvillkoret för IUL avser ägaren av webbplatsen vars säte ligger på 8, Rampe du Pont-Rouge, 1213 Petit-Lancy, GE, Schweiz). Användningsvillkoret avser användaren eller tittaren på vår webbplats.

Användningen av denna webbplats är föremål för följande användarvillkor:

Innehållet på sidorna på denna webbplats är endast för din allmänna information och användning. Det kan ändras utan föregående meddelande.

Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti eller garanti för riktigheten, aktualiteten, prestandan, fullständigheten eller lämpligheten hos den information och det material som finns eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du bekräftar att sådan information och sådant material kan innehålla felaktigheter eller fel och vi utesluter uttryckligen ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Din användning av information eller material på denna webbplats är helt på egen risk, vilket vi inte ansvarar för. Det är ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information som finns tillgänglig via denna webbplats uppfyller dina specifika krav.

Denna webbplats innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material innehåller, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, utseende och grafik. Mångfaldigande är förbjudet annat än i enlighet med upphovsrättsmeddelandet, som utgör en del av dessa villkor.

Alla varumärken som reproduceras på denna webbplats, som inte tillhör eller licensieras till operatören, bekräftas på webbplatsen.

Obehörig användning av denna webbplats kan ge ett skadeståndskrav och/eller vara ett brott.

Från tid till annan kan denna webbplats också innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet för att ge ytterligare information. De betyder inte att vi stöder webbplatserna. Vi har inget ansvar för innehållet på de länkade webbplatserna.

Du får inte skapa en länk till denna webbplats från en annan webbplats eller ett annat dokument utan att IUL 's föregående skriftliga medgivande.

Din användning av denna webbplats och eventuella tvister som uppstår till följd av sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i England och Wales.