Försvaret av de demokratiska rättigheterna och kampen för att utvidga mekanismerna för demokratisk kontroll för arbetstagare och deras fackföreningar ligger till grund för alla aspekter av IUL Det är jobb. Den IUL kommer att fortsätta att

  • Försvara fackföreningsrörelsen mot alla försök från regeringar och arbetsgivare att begränsa fackliga rättigheter, inklusive strejkrätten, och äventyra fackföreningens oberoende

  • Bygga strategiska allianser inom arbetarrörelsen och det civila samhället i stort för att försvara och främja förverkligandet av alla de mänskliga rättigheterna och de demokratiska friheterna

  • Motsätta sig och kämpa för att vända urholkningen av den suveräna och demokratiska kontrollen och överföringen av beslutsmakten från demokratiska institutioner till transnationellt kapital och oansvariga organ som är kärnan i den nyliberala rörelsen.

  • Kämpar aktivt på alla nivåer, tillsammans med fackföreningar och rörelser i det civila samhället som delar våra mål, för genomförandet av en politik för att vända tillväxten av ojämlikhet, koncentrationen av rikedom och makt och privatiseringen och förstörelsen av offentliga varor och tjänster som överallt bidrar till uppkomsten av en nationalistisk, racit och främlingsfientlig rättighet som i grunden är fientlig mot arbetarrörelsens mål och värderingar.