Publicerade: 28/03/2024

Den 27 mars lades minst 9 anställda vid Sur Agrícola de Honduras (Suragroh), en melonproducent och ett dotterbolag till det transnationella fruktföretaget Fyffes/Sumitomo, in på en akutklinik efter att ha förgiftats av en ammoniakgasläcka.

Förra året, också i mars, förgiftades mer än 10 arbetstagare av en liknande ammoniakgasläcka.

Exponering för ammoniak i luften kan orsaka irritation i ögon, hud och hals. Exponering för höga koncentrationer av ammoniak kan orsaka blindhet, lungskador eller dödsfall.

IUL anlitar Fyffes:

  • Att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsplats i enlighet med ILO:s konventioner
  • Att samarbeta med STAS och berörda statliga tjänstemän för att utreda orsaken till läckan, säkerställa sanering och upprätta protokoll för att förhindra framtida läckor.
  • Att garantera att lämplig medicinsk behandling ges kostnadsfritt till de drabbade arbetstagarna.
  • Att se till att inga repressalier vidtas mot de arbetstagare som förgiftades av gasläckan.

Tomás Membreño, representant för IUL:s medlemsförbund STAS, säger: "De drabbade kollegorna mår bättre, men vi har fått information om att företaget undersöker vem som informerade media och fördömde det som hände. Vi är mycket oroade över eventuella repressalier och som organisation kommer vi att fortsätta att övervaka situationen och stödja arbetstagarna, inklusive att anmäla eventuella olagliga aktiviteter från företagets sida."

De drabbade kollegorna mår bättre, men vi har fått information om att företaget undersöker vem som meddelade media och fördömde vad som hände. Vi är mycket oroade över eventuella repressalier och som organisation kommer vi att fortsätta att övervaka situationen och stödja arbetstagarna, bland annat genom att anmäla eventuella olagliga aktiviteter från företagets sida.
Tomás Membreño, företrädare för STAS