Publicerade: 13/03/2024

Meddelande från IUL:s generalsekreterare Sue Longley: Medan kriget i Gaza fortsätter sätter de globala fackliga federationerna ljuset på den kris som arbetstagare i alla ekonomiska sektorer står inför. Genom en serie essäer och artiklar på våra webbplatser vill vi visa konfliktens förödande inverkan på försörjning, säkerhet och välbefinnande för arbetande människor och samtidigt betona det akuta behovet av en vapenvila. När det är möjligt kommer vi att ge information om hur du kan agera för att hjälpa dessa arbetare i Gaza.

Angreppen mot Gazas samhällsviktig personal och civila infrastruktur är ett angrepp mot oss alla

I hela Gaza står anställda inom den offentliga sektorn inför scener av ofattbar förödelse: 392 utbildningslokaler har förstörts, 132 vattenbrunnar är ur funktion, 24 sjukhus är utslagna och de återstående 11 fungerar bara delvis. Hela energinätet är fortfarande offline på grund av restriktioner för bränsleimport och avskurna externa ledningar. Bristen på elektricitet har tvingat avsaltnings- och vattenreningsverk att stänga och avloppsvatten rinner öppet ut på gatorna. Bristen på tvättmöjligheter tvingar många kvinnor att ta piller för att fördröja sin menstruation.

Men mitt i spillrorna och ruinerna finns de kvar. Vattenarbetare kämpar för att förhindra uttorkning efter att rör och akviferer förstörts. Läkare och sjuksköterskor räddar liv samtidigt som de fruktar för sina egna. Biståndsarbetare står inför den omöjliga uppgiften att ge mat och husrum åt en fördriven befolkning stor som Barcelona, inom en "säker zon" på några kvadratkilometer.

Gaza är nu den farligaste platsen i världen att utöva läkaryrket på, med över 340 sjukvårdsanställda döda. Mer än 150 FN-anställda har dödats, vilket är det största antalet dödsoffer i en konflikt i organisationens 78-åriga historia. Som Världshälsoorganisationens (WHO) chef Tedros Adhanom Ghebreyesus uttrycker det: "Vilken typ av värld lever vi i när människor inte kan få mat och vatten, när hälsoarbetare riskerar att bombas när de utför sitt livräddande arbete?"

De civila förlusterna har förvärrats av attacker mot platser som juridiska föreningar, universitet, fackföreningshögkvarter, telekommunikationer, vägar, höga bostadshus och till och med FN-byggnader. En israelisk underrättelsekälla har rapporterats säga att det främsta motivet för sådana attacker är att orsaka "skada på det civila samhället". En annan säger: "Ingenting händer av en slump. När en treårig flicka dödas i ett hem i Gaza är det för att någon i armén bestämde att det inte var någon stor sak att hon dödades - att det var ett pris värt att betala för att kunna träffa [ett annat] mål."

Det borde inte behöva upprepas att attacker mot civila och icke-militär infrastruktur är olagliga enligt internationell människorättslagstiftning. Alla regeringar och aktörer har en skyldighet enligt Genèvekonventionerna att skydda civila, särskilt de som tillhandahåller livräddande tjänster i konfliktområden. Att göra människorättslagstiftningen frivillig eller beroende av sammanhanget sänder ett farligt budskap, utsätter anställda inom offentliga tjänster för fara och undergräver allas våra rättigheter.

Vid vår 31:a världskongress, som hölls i Genève den 14-18 oktober 2023, fördömde Public Services International (PSI) Hamas terroristattacker den 7 oktober, som dödade över tusen människor, och krävde att all gisslan skulle friges. Vi noterade också att Israels reaktion att kollektivt straffa hela befolkningen i Gaza för Hamas handlingar inte var försvarbar och krävde en omedelbar vapenvila och ett slut på den olagliga blockaden.

"Det är hemskt och blir bara värre"

I januari slog Internationella domstolen fast att det är troligt att folkmord pågår i Gaza och beordrade Israel att vidta åtgärder. Ändå beklagar högt uppsatta tjänstemän i västvärlden att det har skett få eller inga förbättringar, och en av dem rapporteras i The Guardian ha sagt att "det är hemskt och blir allt värre". FN:s särskilda rapportör om rätten till mat säger att "Israel förstör civil infrastruktur, livsmedelssystemet, humanitärarbetare och tillåter denna grad av undernäring och hunger."

Vittnesmål från våra kollegor i Gaza återspeglar denna bedömning. I december förde PSI fram Ilias Al-Jalda, vice ordförande för Gazas allmänna fackförening för hälso- och sjukvårdspersonal, till ett extrainkallat möte med WHO för att se till att hälso- och sjukvårdspersonalen fick komma till tals i den här debatten på högsta nivå. Vid den tidpunkten kunde han inte lämna Gaza och hade tagit skydd med sin familj och åldrande mor i en kyrka som bombades. Han beskrev för globala ledare hur "Gazaremsan har blivit en scen där mänskliga rättigheter rutinmässigt kränks".

För närvarande lider 90 procent av barnen och de gravida kvinnorna i Gaza allvarlig brist på mat och vatten. Hälso- och sjukvårdspersonal rapporterar att barn dör av uttorkning, undernäring och sjukdomar och att hundratusentals fler är i farozonen. Dr Salama Abu Zaiter berättar för oss: "Redan före kriget drev vårt fackförbund på för att få till stånd ett välbehövligt sjukhus i Rafah. Nu befinner sig 1,5 miljoner människor här, däribland många barn med allvarliga skador och sjukdomar som vi helt enkelt inte kan behandla."

Ändå har 16 länder som finansierar UNRWA, FN:s största hjälporganisation i Gaza, ställt in betalningarna efter israeliska påståenden om att 12 personer bland organisationens 30 000 anställda hade kopplingar till attacken den 7 oktober. Dessa personer avskedades omedelbart och även om Israel ännu inte har lämnat några bevis till FN för att stödja påståendena pågår utredningar.

Som många som arbetar inom den offentliga sektorn kan berätta för er är det en vanlig taktik för den reaktionära högern att skandalisera den offentliga sektorn när personer som arbetar inom den begår eller påstås ha begått ett brott. Det är en taktik som upprepade gånger används och manipuleras för politiska syften av dem som vill undergräva tillhandahållandet av viktiga offentliga tjänster och skära ned finansieringen. Det är inte acceptabelt i våra egna länder, och det är inte acceptabelt i Gaza.

Council of Global Unions har klargjort: "Gazas befolkning och våra medlemmar är beroende av det livräddande stöd som UNRWA ger." UNRWA samordnar 98,5 procent av alla FN:s hjälparbetare i Gaza. En nedstängning skulle vara katastrofal för de fem miljoner flyktingar som UNRWA hjälper i Palestina, Libanon, Jordanien och Syrien, och riskerar att leda till en regional kris. I Australien uppmanade Australian Council of Trade Unions Labourregeringen att snarast återinföra finansieringen av UNRWA. EU har redan återupptagit bidragen till UNRWA, och andra länder måste följa efter.

I krigstider är samhällsviktig personal och offentliga tjänster ofta allt som står mellan liv och död. Denna konflikt visar på den humanitära katastrof som orsakas av deras förstörelse. Vår globala arbetarrörelse kommer aldrig att acceptera dödandet av civila, bombningen av viktig infrastruktur eller att våra kamrater blir måltavlor som giltiga metoder för krigföring - inte i Gaza, och inte någon annanstans heller.

Det kan fackföreningar:

  • Förespråka ett slut på restriktionerna för hjälpsändningar för att återställa grundläggande tjänster och tillgodose behoven hos civilbefolkningen i Gaza för att återupprätta mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter:
  • Uppmana till obehindrad import av läkemedel, vacciner och viktig medicinsk utrustning för att hantera sjukvårdskrisen.
  • Kräva tillgång till vård på vårdcentraler utanför Gaza och fri rörlighet för patienter, bland annat genom att öppna gränsövergången i Rafah,
  • Sätt press på din regering att finansiera tillhandahållandet av offentliga tjänster för att lindra den humanitära krisen, inklusive finansiering av UNRWA.
  • Uppmana din regering att stödja en omedelbar vapenvila.

Du kan donera till PSI:s solidaritetsfond för Gaza för att ge humanitärt bistånd och stöd till offentliganställda.