Publicerade: 24/08/2022

Efter att ha stängt i december 2021 på grund av vattenläckor och farligt mögel och efter sex månaders tillfällig arbetslöshet för personalen har ledningen för Sheraton Grand Conakry meddelat sin plan att säga upp majoriteten av de anställda tills hotellet öppnas igen. I de förhandlingar om den planerade uppsägningen som regeringen har bemyndigat vägrade hotellägaren Palma Guinea och operatören Marriott att förse IUL :s medlemsförbund FHTRC-ONSLG eller den guineanska regeringen med dokumentation som beskriver mögelproblemet och tidsplanen för saneringen. Trots den guineanska arbetsinspektören och arbetsministeriets förslag att bevara sysselsättningen genom att förlänga den "tillfälliga arbetslösheten" med upp till två år medan hotellet renoveras, har hotellledningen vägrat att inleda förhandlingar i god tro.

Titta på en kort video (engelska och franska) som berättar om familjerna till dessa arbetare, som i de flesta fall försörjer 10-15 personer med sin lön.

Facket uppmanar IFC, Palma Guinea och Marriott att:

  • Förlänga arbetstagarnas tillfälliga arbetslöshet tills hotellet öppnar igen.
  • Delta i en nödhjälpsfond som skulle ge arbetstagarna den guineanska minimilönen per månad.
  • Garantera den befintliga personalens rätt att återgå till sina arbeten när hotellet öppnar igen.

Maminata Camara, facklig delegat på Sheraton Grand Conakry, förklarade: "Många av våra medarbetare står nu inför flera månaders arbetslöshet. Resultatet kommer att bli att familjerna får svårt att betala hyran, och vissa arbetstagare kan bli hemlösa. Dessutom har skolterminen precis börjat och skolavgifterna ska betalas. Det är fruktansvärt att vårt företag inte vill stödja oss efter så många års tjänstgöring. Jag öppnade det hotellet, jag förtjänar bättre."

 

Många av våra medarbetare står nu inför månader av arbetslöshet. Resultatet kommer att bli att familjerna får svårt att betala hyran, och vissa arbetstagare kan bli hemlösa. Dessutom har skolterminen precis börjat och skolavgifterna ska betalas. Det är fruktansvärt att vårt företag inte vill stödja oss efter så många års tjänstgöring. Jag öppnade det hotellet, jag förtjänar bättre.
Maminata Camara, facklig delegat, Sheraton Grand Conakry