Publicerade: 18/05/2022

Den 17 maj 2022 arresterades Maksim Pazniakou, ordförande för IUL:s medlemsförbund BITU, av de statliga myndigheterna i närheten av sina tvillingdöttrars dagis. IUL kräver att han omedelbart och villkorslöst släpps från fängelset.

  • Denna skamlösa kränkning av fackliga rättigheter följer på att den 19 april 2022 mer än tjugo ledare och aktivister från den belarusiska kongressen för demokratiska fackföreningar (BKDP) fängslades av den statliga säkerhetskommittén.
  • Den 13 maj 2022 valde BKDP:s rådsrepresentanter Maksim Pazniakou till vice ordförande och enligt stadgarna till BKDP:s tillförordnade ordförande.
  • Den 16 maj 2022 gjorde BKDP:s råd ett offentligt uttalande, undertecknat av Maksim Pazniakou, där man återigen fördömde arresteringarna och upprepade sitt åtagande att fortsätta kampen.

De globala fackliga federationernas råd har utfärdat ett nytt uttalande där man fördömer förtrycket på Belarus och kräver rätten att besöka de fängslade fackföreningsmedlemmarna och "skicka en solidaritetsdelegation till Belarus".

Tillsammans med våra globala systerfackförbund är IUL medsponsor för en ny LabourStart-kampanj, och vi ber igen alla medlemmar att stödja och främja kampanjen HÄR!

Som globala fackföreningar kommer vi inte att vara tysta om denna omotiverade och oacceptabla attack mot fackföreningarna på Belarus och i förlängningen mot världens arbetare och fackföreningar - en skada som drabbar en är en skada som drabbar alla.
Uttalande från de globala fackliga federationernas råd