Publicerade: 22/09/2023

Arbetstagarna vid Cervecería del Valle-Bavaria, ett dotterbolag till det transnationella företaget AB InBev, som företräds av IUL medlemsförbundet USTIAM, Trade Union of Workers in the Brewing, Beverage, Food, Malting and Allied Workers' Industries, ställdes inför ett dödläge i kollektivförhandlingarna och började den 18 september rösta om huruvida de skulle strejka.

  • IUL medlemsföretaget USTIAM har starkt fördömt företagets beslut att placera ut vakter vid vallokalerna, en åtgärd som kan avskräcka arbetstagarna från att rösta
  • USTIAM uppmanar den nationella och internationella arbetarrörelsen till solidaritet inför ledningens påtryckningar och hotelser som syftar till att hindra deras medlemmar från att utöva sina legitima rättigheter.

Sue Longley, IUL:s generalsekreterare, sa: "Region IUL Latinamerika kommer att fortsätta att noga övervaka situationen, och både regionen och IUL står i solidaritet med arbetstagarna och deras fackförbund när de utövar sin internationellt erkända grundläggande rätt till kollektivförhandlingar. Fördröjd rättvisa är förnekad rättvisa."

Region IUL Latinamerika kommer att fortsätta att noga övervaka situationen, och både regionen och IUL står i solidaritet med arbetstagarna och deras fackförening när de utövar sin internationellt erkända grundläggande rätt till kollektivförhandlingar. Fördröjd rättvisa är förnekad rättvisa.
Sue Longley , IUL:s generalsekreterare