Publicerade: 22/01/2021

Arbetare från 4 Cargill-fabriker i Nederländerna stoppade produktionen och gick ut i strejk måndagen den 18januari. Detta kom efter att Cargill hade misslyckats med att träffa IUL fnv:s krav på kollektivförhandlingar. Nederländska Cargill-arbetare strejkar för ett bättre kollektivavtal och en social plan.

  • Cargill redovisade 3 miljarder USD i vinst för räkenskapsåret som avslutades 2020, en ökning med 17% från föregående år ochden fjärde högsta någonsin
  • Samtidigt erbjöd Cargill en löneökning som var helt otillräcklig för FNV:s Cargillmedlemmar. FNV-medlemmar avvisade Cargills slutliga erbjudande och röstade för strejk
  • Anläggningarna där FNV-medlemmar strejkar finns i Rotterdam, Bergen op Zoom, Sas van Gent och Amsterdam
  • EFFAT:s verkställande kommitté uttryckte vid sitt möte den 20 januari solidaritet med FNV och uppmanade dotterbolag att stödja strejken.
  • Fackföreningsmedlemmar från det nederländska fackförbundet CNV deltar också i strejken

Jos Hendriks från FNV förklarade: "Vi lämnade in vårt förslag i juli. Vi hade det första mötet med ledningen den 18 september. Efteråt lämnade ledningen ett slutligt bud som röstades ned. Omedelbart efter indikerade ledningen att de skulle komma med ett annat erbjudande som vi slutligen fick den 23 december. Det var helt otillräckligt igen. Arbetsgivaren verkar inte ta sina arbetstagare på allvar. Vi är klara. Fabrikens arbetare går ut i strejk. "

Länkar:

https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/voedingsindustrie/2021/01/medewerkers-cargill-leggen-vier-fabrieken-plat?fbclid=IwAR2eo6X7BqADuIQ1N36nAnAMXkUzxTn11PZFh56B3LdCvT-cU8SbtstTUX4

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-31/cargill-pays-record-dividend-to-family-owners-after-profits-boom

Vi lade fram vårt förslag i juli. Vi hade det första mötet med ledningen den 18 september. Efteråt lämnade ledningen ett slutligt bud som röstades ned. Omedelbart efter indikerade ledningen att de skulle komma med ett annat erbjudande som vi slutligen fick den 23 december. Det var helt otillräckligt igen. Arbetsgivaren verkar inte ta sina arbetstagare på allvar. Vi är klara. Fabrikens arbetare går ut i strejk.
Jos Hendriks, FNV