Publicerade: 01/06/2021

Efter att det franska transnationella mejeriföretaget Groupe Bel vägrade hela tiden att förhandla kollektivt, och medlemmarna i IUL-anslutna Tekgıda-İş har tvingats har tvingats vidta obegränsade strejkåtgärder. Strejken är nu inne på sin tredje vecka.

  • Under sex år hävdade Bel Karper, det turkiska dotterbolaget till Groupe Bel, genom olika domstolsförhandlingar och överklaganden att Tekgıda-İş inte uppfyllde den lagstadgade tröskeln för representation och att företaget därför inte var skyldigt att förhandla med facket. När de rättsliga överklagandena avslutades i januari 2021 och denna långvariga taktik för att undvika facket misslyckades, förkastade företaget de turkiska domstolarnas auktoritet och vägrade att förhandla
  • Medlemmar i IUL:s mejeriavdelning och franska medlemsförbund har kontaktat Groupe Bel och krävt att företaget omedelbart inleder förhandlingar i god tro för att ingå ett kollektivavtal
  • IUL har vid flera tillfällen diskuterat kränkningarna av rättigheter med företagsledningen i Paris, men företaget vägrar fortfarande att uppfylla sina internationella skyldigheter att respektera och skydda de mänskliga rättigheterna. IUL kommer att intensifiera sin kampanj tills företaget respekterar sina anställdas rättigheter i Turkiet

Tekgıda-İş:s ordförande Mustafa Türkel meddelade: "Vi kommer inte att gömma oss vid förhandlingsbordet. Om Bel Karpers ledning i Turkiet på ett ärligt och öppet sätt presenterar sina problem för oss kommer vi att sätta oss ner och tala med våra förtroendemän och medlemmar. Vi gör vårt bästa för att Bel Karpers verksamhet ska gå bra i Turkiet och det kommer vi att fortsätta med. Men Bel Karper måste möta oss vid förhandlingsbordet så snart som möjligt. Ingen bör tvivla på att strejken kommer att fortsätta. Fackföreningen Tekgıda-İş kommer att stödja strejken och sina medlemmar på Bel Karper tills ett kollektivavtal har förhandlats fram och undertecknats."

 

Ingen bör tvivla på att strejken kommer att fortsätta. Fackföreningen Tekgıda-İş kommer att stödja strejken och sina medlemmar på Bel Karper tills ett kollektivavtal har förhandlats fram och undertecknats.
Mustafa Türkel, Ordförande för Tekgıda-İş