Publicerade: 16/04/2021

Trots pandemins decimering av hotellsektorn i hela Afrika framhärdar våra medlemsförbund och organiserar nya arbetare i facket och kämpar för rätten till en säker och hälsosam arbetsplats.

  • I Guinea, IUL-ansluten FHTRC-ONSLG vann fackliga val på Noom Hotel, ett viktigt 4-stjärnigt hotell i huvudstaden och det andra hotellet som blev fackligt anslutet efter det framgångsrika valet på Sheraton Grand Conakry 2020
  • ILO:s styrande organ i mars godtog klagomålet från IUL och FHTRC-ONSLG mot Guineas regering för att den inte har skyddat föreningsfriheten och arbetstagarnas hälsa och säkerhet vid Sheraton Grand Conakry, ILO kommer nu att inrätta en trepartskommitté för att granska ärendet

"Vi inser vikten av våra anslutningar till Federation of Hotels, Tourism, Catering and Related Industries (FHTRC), vårt nationella centrum ONSLG och IUL , som gör det möjligt för oss att agera kollektivt, att försvara varje medlems rättigheter, både materiella och moraliska, och att spela en aktiv roll i arbetarrörelsen mer generellt, säger Mamadama Cissé, ordförande för Noom Hotel Union.

Vi inser vikten av våra anknytningar till Federation of Hotels, Tourism, Catering and Related Industries (FHTRC), vårt nationella centrum ONSLG och IUL, som gör det möjligt för oss att agera kollektivt, att försvara varje medlems rättigheter, både materiella och moraliska, och att spela en aktiv roll i arbetarrörelsen mer generellt.
Mamadama Cissé, ordförande för Noom Hotel Union