Publicerade: 18/03/2022

IUL har skrivit till Irans regering för att kräva att de långvariga arbetstagarrättsförsvararna Haleh Safarzadeh och Alireza Saghafi omedelbart och villkorslöst friges. De två arresterades den 11 mars 2022 och fördes omedelbart till Kachueifängelset i Karaj för att avtjäna ettåriga domar från 2019.

  • Safarzadeh, lärare, och Saghafi, författare och bilmekaniker, arbetar för Center for Workers' Rights, som informerar arbetstagare om deras grundläggande rättigheter och försvarar offer för förtryck.
  • De två arresterades först tillsammans med andra arbetarrättsförespråkare den 26 april 2019 i samband med planerat firande av första maj i Iran; de ställdes inför rätta och dömdes senare samma år på falska anklagelser om "propaganda mot systemet".
  • Första maj 2019, då man slog ned på försvarare av medborgerliga rättigheter och arbetstagarrättigheter, var ett förspel till det brutala förtrycket av de massdemonstrationer som drabbade Iran i november samma år, då hundratals arbetare dödades och tusentals arresterades.

IUL:s generalsekreterare Sue Longley förklarade: "Rättighetsförsvarare i Iran och internationellt har varnat för att förtrycket mot rättighetsförsvarare har ökat avsevärt under 2022. IUL uppmanar Irans regering att omedelbart och villkorslöst frige Haleh Safarzadeh och Alireza Saghafi."

Rättighetsförsvarare i Iran och internationellt har varnat för att förtrycket mot rättighetsförsvarare har ökat avsevärt under 2022. IUL uppmanar Irans regering att omedelbart och villkorslöst frige Haleh Safarzadeh och Alireza Saghafi.
Sue Longley , IUL:s generalsekreterare