Publicerade: 07/08/2023

Över tusen arbetstagare samlades nyligen i Bologna för att fördöma dödläget i förhandlingarna om nationella branschavtal och för att kräva framsteg. Protesten organiserades av IUL:s italienska medlemsförbund Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl och Uiltucs-Uil.

  • Mer än 7 miljoner italienska arbetstagare, däribland arbetstagare inom turistsektorn, väntar på att deras nationella sektorsavtal skall förnyas, eftersom de i genomsnitt löpte ut för mer än tre år sedan.
  • Fackföreningarnas krav omfattar en löneökning samt förbättringar av arbetsvillkoren, inklusive nya bestämmelser om distansarbete, jämställdhet samt säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Fabrizio Russo, generalsekreterare för Filcams Cgil, sade: "Fackföreningarna kommer inte att tolerera arbetsgivarnas försök att förhala förnyelsen av våra avtal." "Utan en förnyelse av de nationella avtalen är landets stabilitet i fara", sade Davide Guarini, generalsekreterare för Fisascat Cisl. Slutligen betonade Paolo Andreani, generalsekreterare för Uiltucs, att "branschvisa kollektivavtal har med tiden blivit ett instrument för fördelning av välstånd och en viktig drivkraft för ekonomisk demokrati. Vi förtjänar avtalet."

Vi förtjänar kontraktet.
Paolo Andreani, Uiltucs generalsekreterare