Publicerade: 18/08/2020

Miljontals arbetstagare inom HRCT-sektorn drabbas av konsekvenserna av covid-19
Pandemi. Avgörande för återuppbyggnaden av sektorn kommer att vara starka fackliga röster som styr utvecklingen och genomförandet av politiken för att säkerställa kraftfulla hälso- och säkerhetsåtgärder, inkomsttrygghet, anställningstrygghet, jämställdhet, inklusive hälso- och sjukvård och sjukfrånvaro, och framför allt fackliga rättigheter.

Läs mer i broschyren som finns på engelska, franska och spanska:

IUL Säker återgång till arbetet under COVID-19 Krav: HRCT     Revendikationer de l'UITA pour le secteur HRCT     Demandas de la UITA para el sektor HRCT