Publicerade: 01/12/2020

Den IUL har gått samman med globala fackföreningar och LabourStart för att stödja kirgiziska fackföreningar, inklusive IUL -Anslutna livsmedels- och bearbetningsarbetareförbundet, i sin kamp för att förhindra antagandet av en skadlig ny lag.

Lagförslaget "Om fackföreningar", om det antas, kommer att

  • avsevärt begränsa omfattningen av facklig verksamhet
  • diktera fackföreningarnas interna struktur
  • placera fackföreningar under kontroll av statliga organ

Klicka här för att läsa mer och för att stödja brådskande åtgärder!