Publicerade: 01/02/2024

I hela Myanmar den 1 februari stod städerna stilla när människor stannade hemma som en del av en tyst strejk för att markera treårsdagen av militärkuppen i Myanmar. IUL står helhjärtat bakom Myanmars folk i deras krav på ett omedelbart återupprättande av demokratin.

  • Hittills har 4 453 civila, däribland 547 barn, dödats i militärjuntans brutala förtryck av demokratirörelsen. 25 915 personer, däribland många fackförenings- och arbetaraktivister, har arresterats för sin medverkan i den civila olydnadsrörelsen (CDM). 19 977 personer, däribland 710 barn, hålls fortfarande fängslade.
  • Mer än 2,5 miljoner civila har drivits på flykt på grund av artilleribombardemang och flyganfall, däribland hundratals medlemmar av den IUL anslutna organisationen Agriculture and Farmers Federation of Myanmar (AFFM).
  • Den 4 augusti 2023 offentliggjorde Internationella arbetsorganisationen (ILO) resultatet av sin undersökningskommission (COI ) om Myanmar. Rapporten är ett fördömande av militärjuntans mordiska styre och uppmanade dem att upphöra med alla former av våld, inklusive könsbaserat våld, att frige alla fängslade fackföreningsledare, att dra tillbaka alla brottsanklagelser och att "omedelbart upphöra med eller ändra alla åtgärder som strider mot Myanmars skyldigheter enligt konventionerna nr 87 och 29, inklusive militära order och andra åtgärder samt lagändringar som i kommissionens slutsatser anses strida mot dessa konventioner."
  • Council of Global Unions (CGU) har använt COI:s slutsatser för att uppmana EU att omvärdera sin politik gentemot Myanmar, särskilt förmånshandelspolitiken Everything But Arms (EBA) och stödet till programmet Multistakeholder Alliance for Decent Employment in the Myanmar Apparel Industry (MADE in Myanmar). Klicka här för att läsa CGU:s brev till EU:s ledare.
Kongressen erkänner Myanmars nationella enhetsregering NUG som landets legitima regering. (...) Kongressen uppmanar till en upptrappning av långtgående sanktioner mot alla företag som investerar i och handlar med Myanmar, inte minst dem med direkt eller indirekt koppling till militären, företag som ägs av militären, och militärens bundsförvanter.
IUL 28:e kongressens resolution, juni 2023