Publicerade: 05/10/2023

Den 4 oktober genomfördes en varningsstrejk på Mondelēz Milka- och Oreo-fabrik i Bielany Wrocławskie. IUL medlemsförbundet Solidarnosc och dess medlemmar på Mondelēz utlyste varningsstrejken på grund av skillnaden mellan Mondelēz Polens erbjudande och fackföreningens lönekrav.

  • Långa förhandlingar, inklusive en medling, har ägt rum mellan Mondelēz och företrädare för Solidarnosc, men tyvärr har ännu ingen överenskommelse nåtts
  • Polen har för närvarande en av de högsta inflationstakterna i Europa, med en total inflation som förväntas uppgå till 11,4% år 2023

Jan Szperka, facklig företrädare för Solidarnosc, sade: "Vår varningsstrejk är en larmsignal för ledningen. Det har i allmänhet inte förekommit några strejker eller protester vid fabriken i Bielany Wrocławskie och inom hela Mondelēz i Polen! Detta är en ovanlig situation. Vi är fast beslutna att kämpa för högre löner och respekt för varje arbetare. Vi förväntar oss ett svar från ledningen senast den 20 oktober."

Vi är fast beslutna att kämpa för högre löner och respekt för alla arbetare. Vi förväntar oss ett svar från ledningen senast den 20 oktober.
Jan Szperka, facklig företrädare för Solidarnosc