Publicerade: 03/05/2021

Den tunisiska turistindustrin har drabbats hårt av COVID-19-pandemin och Tunisiens turistintäkter minskade med 65 procent under 2020 jämfört med 2019. De flesta hotell i Tunisien är fortfarande stängda och tiotusentals arbetstagare inom turistsektorn har förlorat sina arbeten.

IUL-anslutna FGAT-UGTT är dock fast besluten att se till att arbetstagarna skyddas, och därför organiserade facket tillsammans med den amerikanska fackliga stödorganisationen Solidarity Center en workshop för att utbilda fackliga representanter från turistsektorn om centrala bestämmelser i nationell lagstiftning och kollektivförhandlingar samt att se över det befintliga sektorsavtalet mellan FGAT och arbetsgivarorganisationen för turism.

  • Workshoppen omfattade 8 kvinnliga och 16 manliga fackliga deltagare från turist- och resebyråsektorn från olika regioner samt medlemmar av förhandlingskommittéerna inom turistsektorn.
  • FGAT-UGTT planerar regionala organiseringskampanjer med starkt könsfokus samt en kommunikationskampanj med verktyg för facklig organisering på arbetsplatsen

Saber Tibini, generalsekreterare för FGAT-UGTT, sa: "Trots effekterna av den ekonomiska och politiska situationen i kombination med COVID-19 på turistsektorn i Tunisien kommer vi inte att avstå från våra rättigheter, och vi kommer att fortsätta att förhandla och inleda en dialog för att förverkliga våra krav."

Trots effekterna av den ekonomiska och politiska situationen i kombination med covid-19 på turistsektorn i Tunisien kommer vi inte att avstå från våra rättigheter, och vi kommer att fortsätta att förhandla och inleda en dialog för att förverkliga våra krav.
Saber Tibini, generalsekreterare för FGAT-UGTT