Publicerade: 25/02/2022

Gemensamt uttalande från IUL och EFFAT
Genève och Bryssel den 25 februari 2022

För andra dagen i Ukraina har bomber och granater fortsatt att explodera i bostadsområden och affärsdistrikt runt om i landet. Många dödsfall har redan rapporterats, och många tusen civila liv är fortfarande i fara när den ryska invasionen accelererar.

Allvarliga humanitära och ekonomiska skador har redan uppstått, och varje dag av militära insatser förvärrar förödelsen.

IUL och EFFAT uttrycker sin fulla sympati, sitt stöd och sin solidaritet med medlemmarna i våra anslutna organisationer och med Ukrainas folk. Vi fördömer Putins val av väpnad aggression och insisterar på ett omedelbart upphörande av den militära interventionen, tillbakadragande av trupper från Ukraina och återgång till diplomati.

Varje lösning på denna kris måste skydda de demokratiska rättigheterna i Ukraina.

Vi uppmanar arbetarrörelsen och regeringarna i Europa och i hela världen att ge sitt fulla stöd till Ukrainas folk. Ryssland måste stoppa detta krig!

Uttalandet från IUL:s samordningsråd för Ukraina är tillgängligt på engelska och ryska.

 

Varje lösning på denna kris måste skydda de demokratiska rättigheterna i Ukraina. Vi uppmanar arbetarrörelsen och regeringarna i Europa och runt om i världen att ge sitt fulla stöd till Ukrainas folk. Ryssland måste upphöra med detta krig!
Gemensamt uttalande från IUL och EFFAT