Publicerade: 09/06/2023

Jordbruket är den enda sektor där barnarbetet ökade mellan 2016-2020, och med pandemin, konflikterna och katastroferna har situationen bara förvärrats. Vi rör oss bort från målet att avskaffa barnarbete, inte mot det.

Den 12 juni, Världsdagen mot barnarbete (WDACL), finns det fortfarande 160 miljoner barn som arbetar i världen. Sjuttio procent av barnarbetet sker inom jordbruket: 112 miljoner barn arbetar på små gårdar eller plantager, ofta under farliga förhållanden.

Barnarbete hindrar många barn från att gå i skolan eller försvårar deras inlärning om de ändå går i skolan. De åtaganden som FN:s medlemsstater har gjort om att vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att se till att de värsta formerna av barnarbete förbjuds och avskaffas i alla dess former senast 2025 är fortfarande en avlägsen dröm för barn inom jordbruket.

Slogan för WDACL 2023 är "Social rättvisa för alla. Men detta kommer inte att ske inom jordbruket utan konkreta, målinriktade åtgärder som bland annat säkerställer tillgång till och genomförande av alla ILO:s grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

På denna WDACL (12 juni 2023) efterlyser IUL :

  • Ett effektivt genomförande av Durbanuppmaningen till handling, som omfattar åtgärder för att bekämpa barnarbete inom jordbruket.
  • Dessa riktlinjer innehåller ett kapitel om avskaffande av barnarbete och rekommenderar att arbetsgivare i sin verksamhet iakttar tillbörlig aktsamhet för att se till att minimiåldern för anställning eller arbete respekteras och att rekryteringen av vuxna arbetstagare inte inbegriper rekrytering av dessa arbetstagares barn.
  • Förhandlingar med fackföreningar om anständiga och rättvisa löner och arbetsgivarnas främjande av rättvis prissättning med råvaruköpare och detaljhandlare i syfte att förebygga och avskaffa barnarbete genom att förbättra arbetstagarnas löneutfall.
...att avskaffandet av barnarbete inom jordbruks- och livsmedelssektorn är avgörande för åtagandet och skyldigheten att avskaffa alla former av barnarbete på global nivå, och för hållbara livsmedelssystem och hållbar utveckling i linje med Durban-uppmaningen till handling.
ILO:s politiska riktlinjer för främjande av anständigt arbete inom jordbruks- och livsmedelssektorn