Publicerade: 16/02/2024

Tolv invandrarkvinnor har lämnat in en stämningsansökan till Australiens federala domstol mot Perfection Fresh, ett stort tomatväxthus i södra Australien, för upprepade sexuella trakasserier på arbetsplatsen. IUL medlemsförbundet United Workers Union (UWU) företräder arbetarna och leder en kampanj för rättvisa.

IUL:s medlemsförbund kommer tyvärr inte att bli förvånade över det utbredda könsbaserade våldet och trakasserierna (GBVH) inom jordbrukssektorn, men ILO:s konvention 190 tillsammans med arbetsplatskamper som den på Perfection Fresh tvingar redan samhällen att ta itu med det patriarkala förtrycket av arbetare. Även om WHO rapporterar att en av tre kvinnor i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld i sitt liv, är det väldigt få kvinnor som vågar anmäla det, än mindre driva fall i domstol. Därför är det viktigt att offentliggöra och stödja denna viktiga kamp, så att fler offer och överlevande kommer att tala ut.

  • Arbetarna hävdar att de utsatts för sexuella trakasserier av två män i positioner med "auktoritet, förtroende och kontroll i förhållande till de sökande", vilket framgår av ett dokument som domstolen offentliggjort. Som en av arbetstagarna vittnade i domstolen: "Beteendet var upprörande. Det handlade om maktmissbruk från en överordnad mot anställda som var socialt, rasmässigt och ekonomiskt utsatta."
  • Genom sin kamp kräver "Perfection 12" att de 10 000 anställda i Perfection Freshs leveranskedja ska ha anställningstrygghet, tillgång till facket från första dagen och yttrandefrihet utan repressalier för facklig verksamhet, vilket är grundläggande för att förebygga och eliminera könsrelaterat våld och trakasserier på Perfection Fresh.
  • Arbetarna stämmer Perfection Fresh för att företaget inte uppfyllde sin lagstadgade skyldighet som arbetsgivare att säkerställa en säker arbetsplats för kvinnor, inklusive avsaknaden av policyer för att förhindra könsrelaterat våld och trakasserier.

Solidaritetsmeddelanden (skriftliga eller video) till dessa 12 modiga kvinnor kan skickas till UWU Farms Director och IUL Second Principal Vice President: [email protected].

De kvinnliga arbetarna har just lanserat ett online-album med åtta spår, inklusive en ny version av den historiska låten "Bread and Roses" med omskriven text om arbetet på tomatodlingarna i Australien. Vänligen lyssna och dela albumet: https://www.rottenperfection.org/album/

Anställningstrygghet och rätten att säga ifrån och stödja varandra i denna miljö är nyckelfaktorer för att eliminera sexuella trakasserier och könsrelaterat våld på arbetsplatsen. "Perfection 12" kämpar för anställningstrygghet, förbättrade fackliga rättigheter och säkerhet eftersom de vill se dessa förändringar för alla arbetstagare som plockar och packar frukt och grönsaker åt Coles och Woolworths - och för arbetstagare överallt.
Caterina Cinnani, lantbruksdirektör för UWU och IUL:s 2:a vice ordförande