Publicerade: 24/11/2023

Varje år den 25 november står IUL :s medlemsförbund tillsammans på den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor och fortsätter sedan att organisera, samordna offentliga demonstrationer och medvetandehöjande aktiviteter under de 16 aktivistdagarna.

Könsrelaterat våld och trakasserier, som är kopplade till maktmissbruk och ekonomisk kontroll, härrör från den ojämlika maktbalansen mellan män och kvinnor. Även om facket har åtagit sig att bekämpa alla former av diskriminering och många fackförbund har prioriterat jämställdhetspolitiken, måste vi inse att könsrelaterat våld, inklusive våld i hemmet, är en del av detta.

ILO:s konvention 190 är ett kraftfullt verktyg i denna kamp. Konventionen antogs av Internationella arbetskonferensen i juni 2019 och hittills har 36 länder ratificerat den (12 i Europa, 9 i Afrika, 8 i Latinamerika, 3 i Karibien, 3 i Asien/Stillahavsområdet och 1 i Nordamerika). Vi måste påskynda och intensifiera våra lobbyinsatser gentemot regeringarna för ratificering; fackföreningsrörelsen kämpade för C190, och vi måste fortsätta kampen tills vi vinner överallt där det är möjligt.

  • C190 sätter kollektivförhandlingar i centrum för förebyggande och avskaffande av könsrelaterat våld och trakasserier, liksom alla former av våld och trakasserier i arbetslivet.
  • C190 efterlyser en övergripande förståelse av de grundläggande orsakerna till GBVH och uppmanar stater att kräva att arbetsgivare samarbetar med fackföreningar vid identifiering av faror och riskbedömning; riskbedömningar bör uppmärksamma arbetsförhållanden, arbetsorganisation och personalförvaltning, inklusive viktiga faktorer som ekonomisk sårbarhet, korttidskontrakt, orealistiska arbetsmål
  • C190 anger att staterna, i samråd med arbetsgivarorganisationer och fackföreningar, ska identifiera de sektorer eller yrken och arbetsformer där arbetstagare är mer utsatta för våld och trakasserier. I den åtföljande rekommendationen (R206) erkänns att arbete i isolering (t.ex. plantager), gästfrihet och hushållsarbete utsätter arbetstagare för ökade nivåer av våld och trakasserier.

Medlemsförbunden uppmuntras att använda och anpassa GUF:s gemensamma verktygslåda för C190 och R206: Våld och trakasserier i arbetslivet - Handledning för facilitatorer och arbetsbok för aktiviteter.

Låt oss använda C190 och R206 nu eftersom deras genomförande verkligen kan göra skillnad i arbetstagarnas dagliga liv. Tänk dig till exempel att en hotellanställd inte längre skulle vara rädd för att gå till jobbet eftersom hon visste att det finns en framförhandlad policy om nolltolerans mot sexuella trakasserier. Denna policy skulle tydligt ange att det inte ingår i hennes jobb att tolerera sexuella trakasserier som begås av kunder, chefer eller annan personal. Tänk om en anställd kände att hennes kollegor, chef och fackförening skulle stötta henne om hon utsattes för våld i hemmet. Införandet av dessa normer förändrar i grunden arbetstagarnas uppfattning om sin arbetsmiljö. Arbetstagarna kommer också att förstå fackets nyckelroll när det gäller att få slut på våld och trakasserier i arbetslivet.
Patricia Alonso, IUL Ordförande i kvinnokommittén