Publicerade: 15/11/2022

Foto: Gerardo Iglesias

Alberto Broch, vice ordförande för IUL-anslutna CONTAG i Brasilien och nyvald vice ordförande för styrelsen för Lantarbetarfackgruppen, tog ordet under den nyligen genomförda konferensen för att fira fackföreningskollegan Luiz Inácio Lula da Silvas seger i Brasiliens presidentval och för att uppmana alla IUL :s medlemsorganisationer att tillsammans med Andrea Coinu från IUL :s medlemsorganisation FLAI-CGIL uppmärksamma fascismens globala tillväxt. Hans budskap:

  • Efter att ha upplevt Jair Bolsonaros fascistiska regering och sett de fruktansvärda konsekvenserna ser vi det som mycket angeläget för den internationella arbetarrörelsen att bygga upp en storskalig kampanj mot fascismen.
  • Bolsonaros fascism skulle göra Benito Mussolini själv avundsjuk, och vi måste vara tydliga med att demokrati och fackliga rättigheter är oförenliga med fascism, så vi måste arbeta snabbt för att stoppa denna stora strömning som har infiltrerat alla kontinenter.
  • I USA, Brasilien och Europa bör vi vara mycket oroade över att så många arbetstagare och fackföreningsmedlemmar röstar på politiker från extremhögern. Vår uppgift vid sidan av vårt dagliga fackliga arbete måste därför vara att skapa medvetenhet om vad fascism är, vad extremhögern är och vilka konsekvenser dessa politiska rörelser får för arbetande människor runt om i världen.

Konferensen fick också en uppdatering om kampen mot fascismen i Italien av Andrea Coinu (FLAI-CGIL) och enades om att stödja och vidarebefordra till IUL :s styrelse en uppmaning från de italienska fackföreningsförbunden att starta ett internationellt antifascistiskt fackligt nätverk.

Efter att ha upplevt Jair Bolsonaros fascistiska regering och sett de fruktansvärda konsekvenserna är det mycket angeläget för den internationella arbetarrörelsen att bygga upp en storskalig kampanj mot fascismen.
Alberto Broch, CONTAG:s vice ordförande och vice ordförande för IUL:s Lantarbetarfackgruppsstyrelsen