Publicerade: 07/10/2022

Sindicato di strada bekämpar fascismen

För ett år sedan bevittnade vi den avskyvärda attacken mot vårt förbunds, CGIL:s, huvudkontor i Rom, en av de mest fascistiska och förödande attackerna mot den italienska republiken. Det var en attack inte bara mot det största fackförbundet i Italien och Europa utan också mot alla de arbetstagare och människor som CGIL företräder och skyddar.

Vårt land står för närvarande inför en alarmerande utveckling av högerextrema ideologier. Ett oroväckande klimat håller på att växa fram i Italien. Våra frågor: arbete, bostäder och sociala rättigheter används ständigt för att underblåsa människors ilska. Fackföreningar lyfts fram av extremhögern som orsaken till sociala och ekonomiska svårigheter. Vår nutid, vår framtid och vår historia ger oss ett mycket stort ansvar. Vi måste vara tillgängliga för att företräda arbetstagarna i deras dagliga kamp. Vi måste lyssna på dem, kämpa tillsammans med dem och förstå deras frustration.

Vi kan inte bara vara en demokrati i frontlinjen. Vi måste vara proaktiva på det demokratiska slagfältet.

FLAI är mer engagerad än någonsin, inte bara för att försvara arbetstagarnas rättigheter, utan också för att utvidga rörelsen till att omfatta dem som fortfarande står utanför fackföreningarnas traditionella tält, särskilt det stora antalet migrantarbetare inom livsmedelssektorn. Vi har valt "sindacato di strada" eller "facket på gatorna" som vår centrala aktionsstrategi för att hålla oss nära arbetstagarna var de än råkar befinna sig: på gårdarna, i vingårdarna, i butikerna, var som helst.

Vi är fast övertygade om att detta tillvägagångssätt, tillsammans med kollektiva förhandlingar, är nyckeln till att stå tillsammans med de arbetstagare som vi representerar och de som vi vill representera, och till att slå tillbaka fascismens stigande våg.

 

Vi är fast övertygade om att detta tillvägagångssätt, tillsammans med kollektiva förhandlingar, är nyckeln till att stå tillsammans med de arbetstagare som vi representerar och de som vi vill representera, och till att slå tillbaka fascismens stigande våg.
Giovanni Mininni, FLAI-CGIL:s generalsekreterare