Publicerade: 04/03/2022

Samtidigt som det brasilianska arbetsmarknadsministeriet, uppbackat av företagsintressen, förbereder sig för att ändra NR 36-reglerna som reglerar hälsa och säkerhet inom landets köttindustri, kallade IUL:s europeiska regionorganisation EFFAT till ett multiregionalt IUL-möte med den tyske ledamoten av Europaparlamentet (MEP) Bernd Lange, ordförande för Europaparlamentets handelsutskott.

Efter 15 års nationella och internationella kampanjer för säkraresäkrare arbetsmiljöer inom kött- och fjäderfäsektorn var antagandet av NR 36 för bearbetning av kött och fjäderfä 2013 ett stort framsteg i Brasilien. Att upphäva eller ändra denna åtgärd skulle:

  • underminera hälsa och säkerhet för över 500 000 arbetstagare i en bransch med många skador.
  • förvägra arbetstagarna och deras fackföreningar att delta i utvecklingen och övervakningen av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i enlighet med internationella normer, inklusive C155 om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
  • motsäga den internationella utvecklingen på området för hälsa och säkerhet i arbetet och motverka de diskussioner som i år förts inom Internationella arbetsorganisationen för att uppgradera hälsa och säkerhet i arbetet till en grundläggande princip och rättighet i arbetslivet

Klicka HÄR för att skicka ett viktigt meddelande till regeringen.

Kristjan Bragason, EFFAT:s generalsekreterare, sade: ''Våra brasilianska kollegers kamp är vår kamp. På EFFAT anser vi att internationell handel aldrig får leda till en global kapplöpning mot botten när det gäller rättigheter och arbetsvillkor genom illojal konkurrens."

Gerardo Iglesias, IUL:s regionalsekreterare för Latinamerika, sade vidare: "Omkring tio till tjugo tusen inhemska arbetare är anställda i Brasiliens köttfabriker. Upphävandet av NR36 skulle vara till stor skada för de samhällen som vänder sig till timslånga pendlingsresor till köttförpackningsfabrikerna och andra stora industrier för att få arbete eftersom de har lite mark kvar på grund av avskogningen."

Mellan tio och tjugotusen inhemska arbetstagare är anställda i Brasiliens köttfabriker. Upphävandet av NR36 skulle vara till stor skada för de samhällen som tvingas pendla i timmar till köttförpackningsfabriker och andra stora industrier för att få arbete, eftersom de har lite mark kvar på grund av avskogningen.
Gerardo Iglesias, IUL:s regionsekreterare för Latinamerika