Publicerade: 18/04/2023

Council of Global Unions (CGU) kräver att Hongkongs myndigheter drar tillbaka utredningen mot Elizabeth Tang, respekterar de mänskliga rättigheterna och upphör med angreppet på legitima fackliga rättigheter i Hongkong.

18 april 2023

CGU uttrycker på uppdrag av de 200 miljoner arbetstagare runt om i världen som vi företräder sin orubbliga solidaritet med Elizabeth Tang, generalsekreterare för International Hushållsanställda' Federation (IDWF), som har utsatts för påstådda anklagelser om samverkan och gripits av Hongkongs nationella säkerhetspolis, och som nu är fri mot borgen i väntan på att hennes fall ska utvecklas.

CGU fördömer kraftfullt det godtyckliga gripandet, frihetsberövandet och de reserestriktioner som myndigheterna i Hongkong har infört mot Elizabeth Tang.

Vi kräver att Hongkongs regering drar tillbaka utredningen mot Elizabeth Tang och lägger ned anklagelserna mot alla andra fackföreningsmedlemmar, demokratiaktivister och människorättsförsvarare som har arbetat för legitima rättigheter som skyddas av internationella konventioner om mänskliga rättigheter och arbetsnormer.

Elizabeth är en ledare för den globala arbetarrörelsen. Hon var verkställande direktör för Hong Kong Confederation of Trade Unions fram till 2011, ledde ett globalt nätverk av Hushållsanställda i en kampanj som ledde till att ILO-konvention 189 om anständigt arbete för Hushållsanställda antogs 2011 och byggde upp IDWF till det enda globala fackförbundet som både representerar och leds huvudsakligen av kvinnliga arbetstagare.

Vi kräver ett slut på angreppet på de grundläggande rättigheterna och friheterna i Hongkong, som har intensifierats sedan Hongkongs regering antog den nationella säkerhetslagen (NSL) den 30 juni 2020. De kinesiska och hongkongska myndigheterna måste respektera och uppfylla sina internationella skyldigheter när det gäller mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, inklusive skyldigheterna enligt ILO-konvention 87.

Vi är solidariska med Elizabeth Tang och alla fackföreningsmedlemmar och demokratiaktivister i Hongkong som står inför allvarliga hot mot sina grundläggande rättigheter och friheter, och vi kräver ett omedelbart slut på angreppet på de mänskliga rättigheterna och demokratin i Hongkong.

CGU ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att försvara Elizabeths och andra fackföreningsmedlemmars och demokratiaktivisters fri- och rättigheter.

Tillsammans står vi - som demokratiska representanter för arbetstagare världen över - sida vid sida med Elizabeth i dag, i morgon och för alltid.

Dra tillbaka de falska anklagelserna. Respektera de mänskliga rättigheterna. Gör slut på lidandet.

Stephen Cotton, ordförande för CGU och generalsekreterare för ITF, kommenterade: "Behandlingen av Elizabeth [Tang] är inte bara en skymf mot de mänskliga rättigheterna och demokratin i Hongkong, utan även ett angrepp på arbetstagarnas rättigheter och frihet i hela världen. I årtionden har Elizabeth varit en lojal vän och en modig ledare för arbetstagarna trots de ökande hoten och utmaningarna som hon har ställts inför. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att befria Elizabeth och försvara fackföreningsrörelsen i Hongkong."

Behandlingen av Elizabeth [Tang] är inte bara en skymf mot de mänskliga rättigheterna och demokratin i Hongkong, det är ett angrepp på arbetstagares rättigheter och frihet i hela världen. I årtionden har Elizabeth varit en lojal vän och en modig ledare för arbetstagarna trots de ökande hoten och utmaningarna som hon har ställts inför. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att befria Elizabeth och försvara fackföreningsrörelsen i Hongkong.
Stephen Cotton, ordförande för Council of Global Unions och ITF:s generalsekreterare