Publicerade: 12/06/2023

IUL och EFFAT, tillsammans med sina anslutna fackföreningar, upprepar sina krav på regeringar och multinationella företag att vidta åtgärder och förändra miljontals barns liv:

  • Införa obligatorisk lagstiftning om due diligence avseende mänskliga rättigheter
  • Säkerställa spårbarhet för alla varor i jordbrukets leveranskedjor så att barnarbete inte kan förekomma.
  • Betala ett skäligt pris för jordbruksgrödor för att säkerställa att småbrukare får en inkomst som går att leva på och att lönearbetare får en lön som går att leva på
  • Inrätta lagar om barnarbete inom jordbruket i enlighet med ILO C138 och C182 utan undantag för minimiålder och se till att dessa lagar efterlevs genom statlig arbetsinspektion
  • Ta bort hindren för arbetstagarnas organisering inom jordbruket

Varje steg som tas mot att utrota barnarbete kommer att ge varje barn de verktyg som behövs för att utvecklas.

Stoppa barnarbete.

Stoppa barnarbete nu! #WDACL23