Publicerade: 27/01/2021

Ethical Consumer Magazine, en forsknings- och kampanjpublikation som fokuserar på företagens sociala, etiska och miljömässiga beteende, IUL Coca-Cola-kampanjen i sitt nummer januari-februari 2021.

  • En nyhet med titeln "Spotlight on Coca-Cola" belyser IUL s kampanj mot Coca-Cola för flera rättighetskränkningar. Artikeln påpekar att företaget ofta främjar sitt förhållande till IUL och kontrasterar detta med IUL s förklaring att "Vi ställde in mötet i oktober 2019 på grund av bristande framsteg i de fall vi hade tagit upp i minst tre år."
  • Artikeln innehåller också en uppdatering från IUL dotterbolaget SIPTU i tvisten med Coke. "Våra medlemmar är chockade över Coca-Colas tvetydighet i sin egen globala människorättspolitik ... Labour Court här i Irland har gett en rekommendation om att Coca-Cola ska samarbeta med SIPTU som representanter för arbetare vid Ballina-anläggningen. Coca-Cola har vägrat. Våra medlemmar är fast beslutna att uppnå vad de anser vara deras grundläggande mänskliga rättighet att få sin röst hörd genom kollektiva förhandlingar."
  • Det inbjuder läsarna att stödja IUL pågår kampanj för ett på rättighetskränkningar på Coca-Cola