Publicerade: 22/06/2022

Den 21 juni, efter 22 dagars strejk, nådde Borjomi-arbetarnas fackförening en överenskommelse med ledningen för IDB Borjomi Georgia, som bland annat innebar att de arbetstagare som olagligt sagts upp återanställdes.

Giorgi Diasamidze, ordförande för det till IUL anslutna Georgian Agriculture, Commercial and Industry Worker's Trade Union, rapporterade att de viktigaste kraven från arbetstagarna under strejken hade uppfyllts, bland annat:

  • Arbetstagare med tidsbegränsade anställningar på tre månader, sex månader och ett år kommer att få fasta anställningar
  • Arbetstagare som sägs upp på grund av att visstidsanställningar löper ut kommer att återanställas
  • IDS Borjomi Georgia åtar sig att avsätta utrymme i fabriken för facklig verksamhet och kommer att tillhandahålla transport för arbetstagarna på samma sätt som före pandemin

Marina Dvalashvili, arbetare och fackföreningsmedlem på fabriken i Borjomi, sade: "Det avtal som vi har undertecknat är tillfälligt, och vi kommer att börja arbeta på ett nytt avtal i november. Och även om vi är nöjda med vårt avtal vet vi att kampen fortsätter och att vi fortfarande har mycket arbete framför oss. Vi tackar Giorgi Diasamidze och alla våra fackliga supportrar, för utan dem hade vi inte uppnått dessa viktiga vinster."

Det avtal som vi har undertecknat är tillfälligt, och vi kommer att börja arbeta på ett nytt avtal i november. Och även om vi är nöjda med vårt avtal vet vi att kampen fortsätter och att vi fortfarande har mycket arbete framför oss. Vi tackar Giorgi Diasamidze och alla våra fackliga supportrar, för utan dem hade vi inte uppnått dessa viktiga vinster.
Marina Dvalashvili, fabriksarbetare och fackföreningsmedlem i Borjomi