Publicerade: 11/05/2021

Lee Cheuk-yan, generalsekreterare för det oberoende Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU), har fått ett fängelsestraff på 14 månader för sin roll i att organisera fredliga protester till stöd för demokratin i augusti 2019. Åtta andra personer har också dömts.

  • Över 100 000 människor har gripits för sitt deltagande i massprotesterna för demokrati när Peking trappar upp försöken att krossa folkrörelsen.
  • Hongkongs fackliga förbund släppte ett kraftfullt uttalande: "Vi är rasande över ett sådant tyranni, och vi kommer inte att skrämmas av något politiskt åtal. Vi kommer att fortsätta att stå på samma sida som våra landsmän i Hongkong ... De allt mer turbulenta tiderna kräver att vi ingriper och står upp. När de som kom före oss är borta kommer vi att ta saken i egna händer; det är då vi fortsättar motståndet. Så så länge tron finns kvar kommer motståndet från Hongkong att fortsätta. Vi kan fängslas fysiskt, men vårt samvete förblir fortfarande fritt. Hongkongs folk, som fängslats eller inte, kommer att förbli solidariskt och fortsätta kämpa för en demokratisk framtid."
  • IUL Asien/Stillahavsområdet kräverytterligare : "Vi måste vara obeveklig i vårt fortsatta stöd till arbetare i Hongkong i kampen för frihet och rättigheter. HKCTU representerar denna frihet och är den enda fackliga organisation som försvarar arbetstagarnas rättigheter. Vi måste mobilisera stöd internationellt. Medlemmarna i IUL i Asien/Stillahavsområdet stå med kamrat Lee Cheuk-yan och med HKCTU. Och den 1maj och 4 juni kommer vi inte att glömma!"

IUL:s generalsekreterare Sue Longley upprepade IUL "Kamrat Lee Cheuk-yan är en orädd kämpe för demokrati och fackliga rättigheter, och vi kommer att stå vid hans sida, HKCTU och det modiga folket i Hongkong som fortsätter att kämpa varje dag för sina grundläggande rättigheter. Kamrat Lee och de som dömts tillsammans med honom måste villkorslöst släppas nu."

Kamrat Lee Cheuk-yan är en orädd kämpe för demokrati och fackliga rättigheter, och vi kommer att stå vid hans sida, HKCTU och det modiga folket i Hongkong som fortsätter att kämpa varje dag för sina grundläggande rättigheter. Kamrat Lee och de som dömts med honom måste släppas villkorslöst nu.
Sue Longley , IUL:s generalsekreterare