Publicerade: 15/08/2022

IUL har välkomnat nyheten om att arbetsrättsaktivisten Haleh Safarzadeh släpptes villkorligt från fängelset den 10 augusti efter att ha avtjänat fem månader av sitt ettåriga straff i Kachueifängelset.

  • IUL kontaktade Irans regering och krävde att hon skulle släppas i mars 2022.
  • Arbetarrättsförsvararen Arbetarrättsförsvararen Alireza Saghafi, som dömdes samtidigt, är dock fortfarande fängslad trots upprepade ansökningar om permission för att behandla sina allvarliga hälsoproblem
  • Haleh Safarzadeh tackade varmt alla som visat internationell solidaritet och stöd

IUL:s generalsekreterare Sue Longley förklarade: "Trots viktiga framsteg är IUL fortfarande djupt oroad över situationen för alla människorättsförsvarare i Iran, inklusive Alireza Saghafi."

Trots viktiga framsteg är IUL fortfarande djupt oroad över situationen för alla människorättsförsvarare i Iran, inklusive Alireza Saghafi.
Sue Longley , IUL:s generalsekreterare