Publicerade: 12/08/2023

Vi firar temat "Gröna färdigheter för ungdomar: Mot en hållbar värld" för Internationella ungdomsdagen 2023, förnyar IUL vårt åtagande att se till att unga arbetstagare har tillgång till högkvalitativa lärlingsutbildningar som en viktig del i att skapa en rättvis omställning. När våra branscher förändras på grund av klimatkrisen, automatiseringen och digitaliseringen måste unga arbetstagare ha tillgång till lärlingsplatser och utbildning av hög kvalitet.

Men rätten till kompetensutveckling måste också innebära rätten till trygga jobb, säkra och hälsosamma arbetsplatser och en skälig ersättning. Fackföreningsrörelsen måste fördubbla sina ansträngningar att organisera och mobilisera unga arbetstagare.

Vid vår 28:e kongress i juni beslutade IUL att prioritera utrymme för unga arbetstagare att leda fackföreningsrörelsen, att utarbeta strategier för vägen framåt och att aktivt organisera fler unga arbetstagare i fackföreningar. Som en del av detta arbete har IUL :s kommitté för unga arbetstagare definierat fyra arbetsområden: Organisera och växa, eller dö (extern organisering på arbetsplatsen); Vårt arbete, vår framtid (utbildning, policy och lobbying); Bygga upp ett nätverk av unga arbetstagarledare; och Göra våra röster hörda (intern organisering).

På Internationella ungdomsdagen 2023 inser vi att den hållbara värld vi alla föreställer oss är vårt kollektiva ansvar, men dagens ungdomar och unga arbetstagare är en otrolig resurs som vi måste erkänna, hylla och stärka.

IUL förnyar vårt åtagande att se till att unga arbetstagare har tillgång till högkvalitativa lärlingsutbildningar som en viktig del i att skapa en rättvis övergång.