Publicerade: 15/06/2023

På den tredje dagen av IUL:s 28:e kongress delade IUL :s medlemsförbund från hela världen med sig av sin vision om jämställdhet, klimatkrisen och en rättvis omställning.

  • Som en del av kongresspanelen om jämställdhet fick vi höra rapporter från kvinnokommittén, kommittén för unga arbetstagare och kommittén för HBTQI Workers & Allies. Kongressdelegaterna antog resolutioner om kvinnors rätt till anställning i Afghanistan, diskriminering i klimakteriet, förebyggande och bekämpning av könsrelaterat våld och trakasserier på arbetsplatsen samt främjande av jämställdhet och anställning av kvinnor inom IUL sektorer.
  • Under paneldiskussionen om klimaträttvisa diskuterade delegaterna behovet av fokuserat arbete från fackföreningsrörelsen i alla våra sektorer om klimatkrisen, hotet från plastföroreningar och risken för att stigande temperaturer skapar katastrofala väderförhållanden; två resolutioner antogs, inklusive en uppmaning att stoppa plastföroreningar och att utveckla en omfattande facklig strategi mot klimatkrisen
  • Till stöd för fängslade vitryska fackföreningsmedlemmar deltog IUL och flera medlemsförbund i en solidaritetsprotest med fackföreningarna på Belarus med krav på omedelbar frigivning av alla fängslade vitryska fackföreningsmedlemmar

RadioLabour bevakar IUL:s 28:e kongress! Klicka här för att lyssna på rapporten från dag 3!

#IUFCongress2023