Publicerade: 16/06/2023

När kongressen samlades för sin fjärde och sista dag fokuserade delegaterna debatten kring den gemensamma kampen för fred, demokrati och mänskliga rättigheter.

  • Delegater från Ukraina, Haiti, Burkina Faso och Belarus tillsammans med IUL:s regionala sekreterare för Latinamerika påminde kongressen om fackföreningsrörelsens centrala roll för att bygga och skydda demokratiska samhällen; Liv Torres, från LO Norge, talade om vikten av IUL:s roll i kampen mot den accelererande trippelkrisen med klimat, ojämlikhet och krig
  • Myanmars nationella enhetsregerings arbetsmarknadsminister talade till kongressombuden om kampen för att återupprätta demokratin och behovet av större internationella insatser för att stödja den nationella enhetsregeringen, särskilt vid ILO
  • Delegaterna debatterade och antog resolutioner om Myanmar, kriget i Ukraina, Belarus, omedelbart frigivande av Lee Cheuk-yan, fred och kärnvapennedrustning, kampen mot fascism samt nödresolutioner om Algeriet, Kirgizistan, Dominikanska republiken och den fascistiska attacken mot Latinamerikakonferensen IUL
  • Kongressdelegaterna omvalde enhälligt Mark Lauritsen ordförande och Sue Longley generalsekreterare för IUL fram till IUL:s 29:e kongress 2027

RadioLabour bevakar IUL:s 28:e kongress! Klicka här för att lyssna på rapporten från dag 4!

#IUFCongress2023