Publicerade: 01/05/2024

Under 2024 kommer arbetstagare i mer än 60 länder att gå till valurnorna, från Indien till Sydafrika till EU till Mexiko till USA, för att delta i val, en viktig aspekt av demokratin. Vi vet att dessa val kommer att få stora konsekvenser för arbetstagarnas rättigheter, den ekonomiska ojämlikheten och klimatkrisen. Samtidigt som IUL :s medlemsförbund världen över kommer att spela en nyckelroll i många valaktiviteter i år, förstår vi också att valen bara är en aspekt av kampen för fred, demokrati och mänskliga rättigheter som vi debatterade på IUL:s 28:e kongress förra året.

Det här har varit ett svårt år för demokratin. Våra medlemsförbund i Myanmar och Ukraina utkämpar dagligen en existentiell kamp. Våra medlemsförbund i Argentina har fått sällskap av ett aldrig tidigare skådat antal människor från hela Latinamerika för att protestera mot nedmonteringen av det sociala skydd som fackföreningsrörelsen byggt upp under årtionden. Kriget mellan Israel och Hamas har förstört otaliga liv och nedmonterat mycket av arbetet med att bygga upp en stark arbetarrörelse. Våra kamrater i Hong Kong, Belarus och Kambodja sitter fortfarande fängslade. Extremhögerregeringar driver en agenda mot arbetare, fackföreningar, kvinnor,HBTQI, migranter och rättigheter över hela världen.

Trots dessa hot mot vår gemensamma vision om fred, demokrati och mänskliga rättigheter fortsätter IUL vårt dagliga arbete med att organisera, kämpa och vinna. Att kämpa för vår framtid är mer än en slogan. Det är den anda som driver vårt fokuserade dagliga arbete för att säkerställa tillgång till rättigheter, inklusive rätten att organisera sig och associera sig fritt, rätten till kollektiva förhandlingar, rätten till en arbetsplats fri från diskriminering, rätten till en säker och hälsosam arbetsplats, rätten till ett arbetsliv utan könsbaserat våld och trakasserier. Vi kämpar varje dag för en demokratisk arbetsplats, eftersom vi förstår att det är grunden för varje demokratiskt samhälle.

Krig, extremism och katastrofer, både orsakade av människor och naturkatastrofer, har hotat fackföreningsrörelsen tidigare. IUL kommer tillsammans med våra medlemsförbund att möta detta ögonblick, precis som vi har gjort i över 100 år, med uthållighet, kreativitet och djärvhet. Trots de otaliga kriserna firar vi vår rörelses motståndskraft och kraft, från den yngsta unga arbetaren till den äldsta, från varje hörn av denna vackra planet, med alla våra olika idéer och visioner för en bättre och mer rättvis framtid. Glad första maj! Viva IUL, viva fackföreningsrörelsen och solidaritet för evigt.

Glad första maj! Viva IUL, viva fackföreningsrörelsen och solidaritet för alltid!