Publicerade: 10/10/2022

Med mer än 2 000 dödade politiska aktivister och mer än 15 000 arresterade är det mer angeläget än någonsin att den globala arbetarrörelsen fokuserar sina insatser på kampen för rättigheter och demokrati i Myanmar.

  • Den 10 oktober samlades IUL tillsammans med våra globala systerfackförbund utanför FN i Genève för att protestera mot militärjuntans fängslande av fackföreningsmedlemmar och publicerade ett uttalande där de krävde deras omedelbara frigivning och ett erkännande av den nationella enhetsregeringen.
  • Den 9 september inledde IUL Asia/Pacific-regionen en kampanj för att stödja erkännandet av den nationella enhetsregeringen (NUG) och förkastandet av det militära statsförvaltningsrådet (SAC) i samband med den 77:e sessionen i FN:s generalförsamling den 13 september och den internationella demokratidagen den 15 september.
  • Efter att IUL och den bredare arbetarrörelsen har gjort ett betydande påverkansarbete med FN-systemet, bland annat vid Internationella arbetskonferensen och FN:s styrelse, meddelade ILO den 12 september att man kommer att "inrätta en undersökningskommission i enlighet med artikel 26 i Internationella arbetsorganisationens stadga för att undersöka Myanmars underlåtenhet att[1] följa konventionen om föreningsfrihet och skydd av organisationsrätten, 1948 (nr 87), och konventionen om tvångsarbete, 1930 (nr 29)".

IUL Generalsekreterare Sue Longley förklarade: "Vi måste göra mer för att fokusera våra insatser på den kris för mänskliga rättigheter som fortsätter att eskalera i Myanmar. Vi kommer inte att upphöra med våra protester förrän den nationella enhetsregeringen erkänns, och vi kommer att fortsätta att utöva påtryckningar på företagen i våra sektorer - inklusive Accor - för att de ska sluta göra affärer med kända medarbetare till militärjuntan."

Läs mer:

Vi måste göra mer för att fokusera våra insatser på den kris för de mänskliga rättigheterna som fortsätter att eskalera i Myanmar. Vi kommer inte att upphöra med våra protester förrän den nationella enhetsregeringen erkänns, och vi kommer att fortsätta att utöva påtryckningar på företagen i våra sektorer - inklusive Accor - för att de ska sluta göra affärer med kända medarbetare till militärjuntan.
Sue Longley , IUL:s generalsekreterare