Publicerade: 09/05/2022

IUL har välkomnat bekräftelsen från ILO:s styrelse att ILO kommer att intensifiera sitt arbete inom vattenbrukssektorn, en sektor där barnarbete, tvångsarbete och dålig hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är vanligt förekommande. Vid det senaste mötet godkände styrelsen rekommendationerna från ILO:s trepartsmöte om framtiden för arbetet inom vattenbruket, där 122 deltagare deltog, däribland mer än 40 regeringar, 10 arbetsgivare och 19 arbetstagarrepresentanter. Arbetstagardelegationen leddes av IUL-EFFAT:s regionala sekreterare i Europa, Kristjan Bragason.

ILO konstaterar att vattenbruk ofta klassas som en undersektor till jordbruket, vilket ger vattenbruksarbetarna samma skydd som ILO:s normer för jordbruket, och har därför godkänt en rad specifika åtgärder, bland annat:

  • Forskning och stöd för att bygga upp arbetsinspektionernas kapacitet inom vattenbruket.
  • Forskning om arbetsmiljörisker i syfte att utarbeta en uppförandekod för arbetsmiljö inom vattenbruket.
  • Utformning och genomförande av utvecklingssamarbetsprojekt för att främja anständigt och hållbart arbete och kapacitetsutveckling inom vattenbruket.
  • ILO:s samarbete med relevanta multilaterala organisationer, särskilt FAO, och regionala organisationer för att främja anständigt och hållbart arbete inom vattenbruket.
  • Uppdatering av vägledningen om barnarbete inom fiske och vattenbruk (2011).

Kristjan Bragason konstaterade: "Arbetstagardelegationen gjorde viktiga framsteg vid detta första möte inom Internationella arbetsorganisationen som fokuserade på rättigheterna för arbetstagarna i den snabbast växande sektorn inom världens livsmedelssystem. Detta är ett viktigt första steg på vägen mot att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för miljontals vattenbruksarbetare."

Arbetstagardelegationen gjorde viktiga framsteg vid detta första möte inom Internationella arbetsorganisationen som fokuserade på arbetstagarnas rättigheter i den snabbast växande sektorn inom världens livsmedelssystem. Detta är ett viktigt första steg på vägen mot att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för miljontals vattenbruksarbetare.
Kristjan Bragason, regionalsekreterare, IUL-EFFAT Europa