Publicerade: 30/06/2021

Världen sviker sina barn. Detta kan vara den enda slutsatsen efter att en ny rapport från ILO och Unicef visade att barnarbete har ökat med 8,4 miljoner barn under de senaste fyra åren, vilket innebär att den totala globala summan uppgår till 160 miljoner. Rapporten, som publicerades på World Day Againist Child Labour (WDACL), förutspår att om inte brådskande åtgärder vidtas är ytterligare 9 miljoner barn i riskzonen på grund av effekterna av COVID-19.

Rapporten visar att:

  • Enbart jordbrukssektorn står för 70 % av all barnarbete (112 miljoner) följt av 20 % inom tjänstesektorn (31,4 miljoner) och 10 % inom industrin (16,5 miljoner)
  • Nästan 28 procent av barnen i åldern 5–11 år och 35 procent av barnen i åldern 12–14 år i barnarbete går inte i skolan

I rapporten uppmanas till:

  • Tillräckligt socialt skydd för alla, inklusive universella barnbidrag
  • Ökade utgifter för gratis och högkvalitativ skolgång och alla barns återgång till skolan, även de som inte gick i skolan före COVID-19
  • Främjande av anständigt arbete för vuxna så att familjer inte behöver förlita sig på barnen för att generera inkomster
  • Ett slut på skadliga könsnormer och diskriminering som har inflytande på barnarbete
  • Investeringar i barnskyddssystem, jordbruksutveckling, offentliga tjänster på landsbygden, infrastruktur och försörjningsmöjligheter

Lantarbetarfackgruppens ordförande Anja Westberg kommenterade: "Det här är en mycket viktig varningssignal. Vi har redan förberett våra krav (finns på engelska, franska, spanska, tyska och svenska). De är tydliga. Alla parter, inklusive regeringar, arbetsgivare och fackföreningar, måste engagera sig för att arbeta för att stoppa barnarbete inom jordbruket."

Det här är en mycket viktig varningssignal. Vi har redan förberett våra krav. De är tydliga. Alla parter, inklusive regeringar, arbetsgivare och fackföreningar, måste engagera sig för att arbeta för att stoppa barnarbete inom jordbruket.
Lantarbetarfackgruppens ordförande Anja Westberg