Publicerade: 06/02/2024

Efter en tvåårig organiseringskampanj har IUL :s medlemsförbund Farm Labor Organizing Committee (FLOC), med stöd av Campaign for Migrant Worker Justice (CMWJ), nått ett historiskt kollektivavtal med Battleboro Produce i Rocky Mount, North Carolina, USA. Avtalet omfattar arbetstagarna vid en förpackningsanläggning inom jordbruket där de flesta arbetstagarna är migrerande kvinnor som förpackar sötpotatis för marknaderna i USA och Europa.

FLOC har redan vunnit ett kollektivavtal för lantarbetare som skördar de produkter som hamnar hos Battleboro Produce; kollektivavtalet för arbetare i packhusen bygger på FLOC:s långvariga arbete med att organisera i leverantörskedjor.

Facket och arbetsgivaren nådde en överenskommelse som inkluderar:

  • En löneökning på 8 procent
  • Garanterad övertidsersättning
  • Ersättning vid dödsfall
  • Betald ledighet för facklig verksamhet

FLOC:s ordförande Baldemar Velásquez sade: "Detta kollektivavtal är en fallstudie av vår beprövade organiseringsstrategi som börjar med att registrera associerade medlemmar som en del av vår fackförening och sedan utveckla dem till en organisationskommitté. Vi kommer att fortsätta kämpa och organisera oss tills alla uppnår sin rätt till självbestämmande, och vi börjar med de mest utsatta inom jordbruksindustrin!"

 

Detta kollektivavtal är en fallstudie av vår beprövade organiseringsstrategi som börjar med att registrera associerade medlemmar för att bli en del av vår fackförening och sedan utveckla dem till en organisationskommitté. Vi kommer att fortsätta kämpa och organisera oss tills alla uppnår sin rätt till självbestämmande, med början hos dem som är mest utsatta inom jordbruksindustrin!
Baldemar Velásquez, FLOC:s ordförande