Publicerade: 16/10/2023

Världslivsmedelsdagen, som hålls varje år den 16 oktober, markerar inrättandet av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och belyser krisen med otrygg livsmedelsförsörjning runt om i världen. FN:s senaste rapport bekräftar att genom covid-19-pandemin "drabbades så många som 828 miljoner människor av hunger 2021 - 46 miljoner fler än ett år tidigare och 150 miljoner fler än 2019."

När vi publicerar denna text i dag lider hundratusentals människor i Gaza av hunger, samtidigt som kriget återigen griper tag i Mellanöstern. Från Haiti till Västafrika till Ukraina och vidare sprider sig och accelererar krisen med osäker livsmedelsförsörjning, och ökningen av krig och konflikter leder till att många miljoner fler drabbas av hunger.

Röster från afghanska kvinnor i livsmedelssystemet

För att uppmärksamma årets Världslivsmedelsdag fokuserar IUL på livsmedelskrisen i Afghanistan där talibanernas förtryck av kvinnors rätt att arbeta och rätten till utbildning fördjupar livsmedelsosäkerheten och driver landet in i en ännu större kris.

I samarbete med de modiga kvinnliga reportrarna på The Afghan Times har IUL:s region för Asien och Stillahavsområdet tagit fram en rapport som avslöjar de extrema svårigheter som kvinnliga arbetstagare möter i Afghanistan, särskilt kvinnor som arbetar inom livsmedelssektorn.

Denna rapport, "Röster från afghanska kvinnor i livsmedelssystemet: Kamp, offer och styrka", visar vilka utmaningar afghanska kvinnor har ställts inför sedan talibanerna tog över makten i augusti 2021. Samtal med över 70 nuvarande eller tidigare kvinnliga arbetstagare inom livsmedelssektorn avslöjar att över en fjärdedel inte kan fortsätta arbeta på grund av de restriktioner som talibanerna infört för kvinnors arbete.

Några av rapportens höjdpunkter är

  1. Utestängning från det offentliga livet: Afghanska kvinnor har i allt högre grad utestängts från det offentliga livet och samhället, bland annat genom att gymnasieskolor och universitet för flickor har stängts, restriktioner har införts för kvinnliga biståndsarbetare och offentliga utrymmen för kvinnor har begränsats.
  2. Otrygg livsmedelsförsörjning: Sedan augusti 2022 har 90 procent av de afghanska familjerna inte råd med tillräckligt med mat. Nästan 20 miljoner afghaner är osäkra på vad de ska äta nästa gång och sex miljoner befinner sig på randen till hungersnöd. Måttlig akut undernäring har nått sina högsta registrerade nivåer.
  3. Konsekvenser för kvinnor inom livsmedelssektorn: Många kvinnor som arbetade inom livsmedelssektorn har inte kunnat fortsätta sin anställning på grund av talibanernas restriktioner, vilket har lett till en minskning med 25 % av den kvinnliga sysselsättningen inom denna sektor.
  4. Utbildningskris: Afghanska unga kvinnor i åldern 12 år och äldre har mött hinder för utbildning, och 1,1 miljoner nekas tillgång till formell utbildning. Över 100 000 kvinnliga studenter drabbades av att universitetsutbildningen för kvinnor avbröts.
  5. Intresse för jordbruk: Afghanska kvinnliga studenter visade ett stort intresse för fakulteter med anknytning till jordbruk och livsmedel. Talibanernas restriktioner störde dock deras studier.
  6. Utmaningar på arbetsplatsen: Talibanernas styre har drastiskt minskat möjligheterna för kvinnor i arbetslivet. De som fortfarande har jobb möter ofta restriktiva villkor, arbetar på distans och isoleras från kollegor och kunder.
  7. Inverkan på försörjningsmöjligheterna: Förlusten av arbetstillfällen har fått djupgående konsekvenser och påverkar inte bara enskilda kvinnor utan även deras samhällen och landets ekonomi.

IUL har åtagit sig att stödja kampen för att återupprätta kvinnors och flickors rättigheter och frihet i Afghanistan och för att uppnå ekonomisk och social rättvisa för kvinnor.

IUL:s 28:e kongress fördömer det politiska förtrycket av och de systematiska brotten mot kvinnors och flickors rättigheter i Afghanistan under talibanerna. Förbudet mot utbildning för kvinnor och flickor och förbudet mot kvinnor i dussintals yrken är förödande för miljontals kvinnors och flickors liv och försörjningsmöjligheter. Att förlora tillgången till arbete och utbildning hotar att göra kvinnor fattiga och landet än mer ojämlikt. Att flickor förlorar tillgången till utbildning äventyrar läskunnigheten och kunskapsnivån och kan underminera välfärden och rättigheterna för kvinnor i flera generationer.
Motion från den 28:e kongressen