Publicerade: 21/09/2022
Foto: NNF

Det transnationella köttförädlingsföretaget Danish Crown meddelade nyligen att 350 anställda vid två bearbetningsanläggningar i Danmark ska sägas upp. Detta trots ett avtal från 2021 som ratificerats av det danska parlamentet och som gör det möjligt för den danska livsmedelsproduktionen att planera och utvecklas i en grön riktning utan att förlora arbetstillfällen inom sektorn. Avtalet var resultatet av många månaders lobbying och diskussioner mellan Arla Foods, Danish Crown, Danish Agriculture and Food Council och IUL:s medlemsförbund samt andra berörda parter.

  • IUL-anslutna NNF kommer att samarbeta med Danish Crown för att hitta alternativ sysselsättning för uppsagda arbetstagare, men frågar sig offentligt hur detta ska kunna ske med tanke på alla de stödsystem som finns för jordbrukssektorn; detta stöd måste också leda till bra arbetsplatser och säkra anställningar.
  • NNF är orolig för att allmänhetens förtroende för den gröna omställningen kommer att urholkas om livsmedelsindustrin fortsätter att skada miljön och förstöra anständiga jobb.
  • Lösningar på miljöförstöring och klimatinstabilitet måste hittas genom att förhandla om en rättvis övergång och säkra anställningar och inte genom ensidiga uppsägningar. Många arbetsgivare inom livsmedels- och dryckesbranschen har för närvarande en strategi som går ut på att omstrukturera och säga upp personal, vilket ökar den sociala splittringen och motståndet mot förändring.

Jim Jensen, NNF:s vice ordförande, förklarade: "Medan jordbrukarna får politiskt och ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta sitt arbetsliv måste slakteriarbetarna packa ihop sina knivar och hoppas att de kan fortsätta sitt arbetsliv någon annanstans."

Medan jordbrukarna får politiskt och ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta sitt arbetsliv, måste slakteriarbetarna packa ihop sina knivar och hoppas att de kan fortsätta sitt arbetsliv någon annanstans.
Jim Jensen, vice ordförande för NNF