Publicerade: 27/09/2022

IUL:s uttalande om Världsturismdagen 2022

UNWTO:s officiella firande av Världsturismdagen kommer att hållas på Bali i Indonesien under rubriken "Rethinking Tourism". Bali hyllas för sin kultur av gästfrihet och turism, men är också en varnande berättelse om de skadliga effekterna av turism utan rättigheter för arbetstagare. Under pandemin avskedades många arbetare på ön, medan andra fick se sina arbetsförhållanden försämras drastiskt. Allt detta trots IUL -anslutna FSPM:s krav på förhandlingar i god tro för att hantera krisen. Tyvärr är Bali mindre ett undantag än en global regel för turistarbetare.

Om "omprövning av turismen" ska vara något annat än en tom slogan måste den garantera full respekt för och genomförande av rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar - de viktigaste rättigheterna för att arbetstagare ska kunna få ett anständigt arbete.

Globalt sett återhämtar sig turistsektorn snabbare än väntat, i vissa regioner har den till och med överträffat nivåerna före pandemin och uppvisar en stark uppåtgående trend för företag och länder. Ändå förnekas arbetstagarna i sektorn ofta sina rättigheter. Otrygga anställningar, låga löner, högre arbetsbelastning, överträdelser av arbetsmiljöreglerna och trakasserier, inklusive sexuella trakasserier, är alltför ofta den dagliga verkligheten för turistarbetare.

Klimatkrisen och dess inverkan på samhällen ignoreras regelbundet av alltför många regeringar och företag. Hållbar och socialt ansvarsfull turism bör prioriteras i regeringarnas turismpolitik, inklusive konkreta åtgärder för en rättvis övergång. Detta måste ske i förhandlingar med fackföreningarna.

Vi håller med om att det är dags att tänka om när det gäller turism. Låt oss bara se till att det verkligen fungerar för turistarbetarna den här gången.

Vi håller med om att det är dags att tänka om när det gäller turism. Låt oss bara se till att det verkligen fungerar för turistarbetarna den här gången.
IUL:s uttalande om Världsturismdagen