Publicerade: 12/01/2022

IUL och våra medlemsförbund uppmanar Marriott att lösa pågående rättighetstvister, inklusive de opportunistiska uppsägningarna av fackliga medlemmar och ledare i Indonesien under förevändning av COVID-relaterade nedskärningar och effektiviseringar. 

  • Trots en beläggning på 80-100 procent på Marriott Courtyard Bandung Dago har den lokala ledningen orättvist sagt upp 15 anställda, däribland fackföreningsordföranden, med "effektivitet" som ursäkt för uppsägningarna. Tidigare i år, under den tillfälliga stängningen av hotellet, förhandlade IUL :s medlemsförbund FSPM och ledningen fram ett avtal om lönesänkningar, men ledningen har också avskaffat veckans lediga dag och övertidsersättning samt försökt att säga upp ytterligare personer, vilket fackföreningen bestridit med regeringens arbetsmarknadsdepartement.
  • I oktober ansökte hotellet om tillstånd från den kommunala representanten för arbetsmarknadsministeriet att säga upp ytterligare en omgång arbetstagare, men denna begäran avslogs eftersom hotellet inte hade löst problemen med den första omgången uppsägningar.
  • W Bali Seminyak införde hotellets ledning i april 2020 ett avdrag på 10 procent på de anställdas löner för att mildra pandemins konsekvenser för hotellets inkomster. Några dagar senare började ledningen säga upp sina fast anställda genom att försöka tvinga 210 av 710 anställda att skriva under uppsägningsbrev.
  • Efter att IUL :s medlemsorganisation FSPM ingrep för att stoppa uppsägningarna misslyckades ledningens plan då arbetstagarna skickade brev som drog tillbaka sina uppsägningar. 147 arbetstagare sades upp den 1 oktober 2020.

IUL :s generalsekreterare Sue Longley konstaterade: "Grundläggande rättigheter som föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar förvägras alltför ofta på Marriott-hotell. Marriott ignorerar också varningar från offentliga myndigheter om att följa lagar och avtal. Vi kan inte tolerera detta beteende och kommer alltid att stödja våra medlemsförbund och deras medlemmar i deras kamp för rättvisa."

Grundläggande rättigheter som föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar förvägras alltför ofta på Marriott-hotell. Marriott ignorerar också varningar från offentliga myndigheter om att följa lagar och avtal. Vi kan inte tolerera detta beteende och kommer alltid att stödja våra medlemsföretag och deras medlemmar i deras kamp för rättvisa.
Sue Longley , IUL:s generalsekreterare