Publicerade: 17/05/2021

På denna internationella dagen emot homofobi, transfobin och bifobi (IDAHOBIT), IUL:s Resolution om jämställdhet för HBTQI-personer påminner oss om att "arbetare och deras familjer som är lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (HBTQI) utsätts för diskriminering, fysiska och psykiska övergrepp och dödsfall för sin sexuella läggning och könsidentitet/könsuttryck." I takt med att världen fortsätter att kämpa med COVID-19 har vi sett hur COVID-19 har påverkat HBTQI samhället inklusive ökningen av våld i hemmet, och så bekräftar vi vår vilja att bekämpa hat och våld mot våra kamrater.

  • I dag är IUL , tillsammans med våra globala systerförbund, lanserar våra HBTQI Solidaritetsstadgan (på engelska, franska, spanska),vårt löfte att stå i solidaritet med HBTQI arbetstagare som är våra kollegor, familj och vänner; Globala fackföreningar tror på lika rättigheter för varje arbetstagare, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsegenskaper
  • IUL står med världsomspännande organisation för homo- och bisexuellas, transpersoner och intersexualism rättigheter (ILGA World) i att upprepa sitt tema för IDAHOBIT 2021: "Tillsammans: Motstånd, stöd, helande"

IUL:s vice ordförande och ordförände för HBTQI-kommittén och deras allierade, Michele Kessler konstaterade: "I dag och varje dag är det så viktigt för fackilga ledare och medlemmar att tala med och för våra HBTQI medlemmar och deras familjer.  En inkluderande fackförening är starkare!"

Idag och varje dag är det så viktigt för fackiliga ledare och medlemmar att tala med och för våra HBTQI medlemmar och deras familjer. En inkluderande kackförening är starkare!
IUL Vice ordförande och ordförände för HBTQI-kommittén och deras allierade, Michele Kessler