Publicerade: 12/07/2021

Idag (12 juli) IUL lämnade in ett klagomål till Internationella arbetsorganisationens kommitté för föreningsfrihet angående regeringen om Turkiets brott mot ILO:s konventioner 87 och 98 som skyddar arbetstagarnas rätt att fritt organisera fackföreningar och att gemensamt förhandla.

  • I klagomålet, som citerar Cargill, Olam Group och Döhler Group, beskrivs hur turkisk lagstiftning och praxis inte ger tillräckligt skydd mot och effektiva åtgärder vid fackföreningsfientliga uppsägningar. Ett kryphål i turkisk lag gör det möjligt för arbetsgivare i Turkiet att på eget bevåg betala en högre ersättning till en arbetstagare som orättvist avskedats på grund av facklig verksamhet, i stället för att följa ett domstolsbeslut om återanställning
  • I klagomålet visas att arbetsgivare, som de transnationella företagen Cargill, Olam Group och Döhler Group, olagligt avskedar fackföreningsledare, systematiskt utnyttjar detta kryphål i turkisk lag och väljer att betala för sina kränkningar av de mänskliga rättigheterna i stället för att återanställa de drabbade arbetstagarna, allt för att hindra sina anställda från att organisera en fackförening

ILO:s kommitté för föreningsfrihet har vid upprepade tillfällen uttryckt att återanställning är det lämpliga rättsmedlet för en vedergällande uppsägning på grund av facklig verksamhet, men trots att Turkiets regering har ratificerat ILO:s konventioner 87 och 98 har den låtit detta rättsliga kryphål finnas kvar.I klagomålet efterlysser man att detta kryphål ska täppas till och att Turkiet måste följa internationella normer.

Den avskedade Cargill Turkiet-arbetaren Faik Kutlu förklarade: "Företaget skulle hellre försöka köpa mig än respektera min rätt att bilda och gå med i en fackförening. Regeringen måste täppa till kryphålet som gör detta lagligt och se till att mina och mina medarbetares rättigheter respekteras, nu och i framtiden."

IUL:s generalsekreterare Sue Longley tillade: "Det är dags att täppa till kryphålet i turkisk lag & praxis som gör det möjligt för företag att krossa fackföreningar och arbetstagares organiseringsinsatser i strid med deras grundläggande rättigheter. Den turkiska regeringen har ratificerat ILO:s konventioner om föreningsfrihet. Det är dags att lagarna återspeglar det."

 

 

Det är dags att täppa till kryphålet i turkisk lag & praxis som gör det möjligt för företag att krossa fackföreningar och arbetstagares organiseringsinsatser i strid med deras grundläggande rättigheter. Den turkiska regeringen har ratificerat ILO:s konventioner om föreningsfrihet. Det är dags att lagarna återspeglar det.
Sue Longley , IUL:s generalsekreterare