Publicerade: 07/10/2020

Den IUL Har återigen uppmanat G20:s turistministrar att samarbeta med fackföreningar för att skydda både turistarbetarnas försörjning och hälsa och säkerhet.

I ett uttalande till turistministrarnas årsmöte (virtuellt den 7 oktober 2020) IUL varnade för att fackliga rättigheter, inskrivna i ILO:s konventioner, undertrycktes under täckmanteln av covid-19.

– Det är ofta uppsägningar av fackliga ledare som syftar till att få bort facket från arbetsplatserna. Arbetsgivare inom turismen beslutar alltför ofta ensidigt om "överlevnadsplaner".  Lönesänkningar och förkortade arbetstider införs inte. Säkerhetsprotokoll utvecklas och implementeras med liten eller ingen förhandling med fackföreningar".

Uttalandet avslutas med en uppmaning till G20 att " anta en dagordning som sätter arbetstagarna främst och som fullt ut skyddar arbetstagarnas rätt från ochmed tillämpningen av ILO:s konventioner 87 om föreningsfrihet och 98 om kollektivförhandlingar".