Publicerade: 15/03/2021

Kaffejätten JDE går återigen över till att "sparka och återanställa" nästan 300 arbetare på sitt kaffeverk i Banbury, Storbritannien. Hotet kom strax innan JDE Peets VDsa " Under ett aldrig tidigare skådat år arbetade JDE Peets anställda och partners outtröttligt för att servera våra älskade kaffe- och temärken till konsumenter över de sex kontinenterna. Jag vill tacka de team som samlades, stödde samhällen med initiativ i 30 länder, samtidigt som de säkerställde våra anställdas hälsa ochsäkerhet." Men på JDE:s fabrik i Banbury (Storbritannien) har dessa tack kommit i form av fler attacker mot fackföreningsmedlemmarnas försörjningsmöjligheter.

  • I början av 2020, Unite, med stöd från IUL och dess dotterbolag JDE / JAB Holding, framgångsrikt kampanjade för att utmana företagets plan att ensidigt avskeda hela arbetsstyrkan och återanställa arbetstagare som hade fått ett ultimatum av JDE att underkasta sig sämre löner och villkor
  • Den 25 februari 2021, innan förhandlingarna om kollektiva förhandlingar kunde slutföras, utfärdade JDE återigen kollektiva uppsägningsanmälningar till Unite the Union , som anger företagets avsikt att avskeda och återanställa 291 anställda under sämre villkor & förhållanden vid sin kaffeanläggning i Banbury, Storbritannien
  • Unite JDE-medlemmar har röstat med 96 procent i en rådgivande omröstning för att hålla en fullskalig omröstning om stridsåtgärder, med möjlighet att strejka, som svar på att JDE utfärdade varsel om uppsägning och engagemang för 291 anställda
  • IUL kommer återigen genom JDE Peets / JAB Holding Network att organisera budskap om solidaritet för JDE Banbury-arbetarna och Unites fightback

Unite the Union företrädaren Joe Clarke sa: "Unite är beredd på konstruktiva samtal med ledningen om anläggningens framtid, men hotet om "sparka och återanställa" måste tas bort från bordet för att sådana förhandlingar ska äga rum - god vilja måste visas."

Unite är berett på konstruktiva samtal med ledningen om anläggningens framtid, men hotet om "sparka och återanställa" måste tas bort från bordet för att sådana förhandlingar ska kunna äga rum – god vilja måste visas.
Joe Clarke, Unite the Union