Publicerade: 21/03/2022

Den 17 mars släppte brittiska War on Want en ny rapport som visar att McDonald's under 2020 undvek minst 295 miljoner pund i skatt i Storbritannien. Systemet bygger på McDonald's företags affärsmodell som går ut på att sälja "idén" om hamburgare till franchisetagare i stället för att faktiskt sälja hamburgare. Eftersom vinsterna beskattas där de görs, flyttas "idén" till den plats där företaget beskattas lägst. Detta är ännu ett tvivelaktigt sätt för McDonald's att maximera sina vinster på bekostnad av sina anställda, miljön och våra samhällen.

  • Under samma period fick McDonald's 872 miljoner pund i skattelättnader från den brittiska regeringen och stöd i samband med COVID-19-pandemin, samtidigt som företaget betalade ut nära 3 miljarder pund i aktieutdelning.
  • Rapporten bygger på War on Want, EFFAT, EPSU och SEIU:s rapport från 2015 som först beskrev McDonalds flagranta skatteflykt.
  • McDonald's och flera andra snabbmatskedjor har fortsatt att gå med rekordstora vinster samtidigt som McDonald's anställda under hela pandemin har rapporterat om brist på personlig skyddsutrustning och andra frågor som rör arbetsmiljöfrågor.

 

Ian Hodson, ordförande för IUL:s medlemsförbund Bakers', Food & Allied Workers Union, förklarade: "Under en stor del av COVID-19-pandemin behövde McDonald's inte betala ut löner till sina anställda i Storbritannien på grund av regeringens permitteringssystem. Tydligen betalade de inte heller sina skatter. Många av McDonald's-arbetarna, till och med under heltidsanställning, finner att de måste ansöka om bidrag för att subventionera den fattiglön som de tjänar, trots att de arbetar för ett vinstdrivande företag som omsätter flera miljarder dollar. Detta är bara ett exempel på hur företagen såg till att det gick bra för dem medan skattebetalarna betalade notan."

Under en stor del av COVID-19-pandemin behövde McDonald's inte betala löner till sina anställda i Storbritannien på grund av regeringens permitteringssystem. Tydligen betalade de inte heller sina skatter. Många av McDonald's-arbetarna, även om de arbetar heltid, måste ansöka om bidrag för att subventionera den låga lön de får, trots att de arbetar för ett vinstdrivande företag som omsätter flera miljarder dollar. Detta är bara ett exempel på hur företagen såg till att de klarade sig bra medan skattebetalarna betalade notan.
Ian Hodson, ordförande, Baker's, Food & Allied Workers Union