Publicerade: 27/09/2023

Under parollen "Turism och gröna investeringar" firar UNWTO Världsturismdagen 2023 i Riyadh, Saudiarabien. Precis som med sin växande profil inom sport använder Saudiarabien turism för att projicera en bild som skiljer sig avsevärt från verkligheten. Man behöver bara tänka på situationen för kvinnor och HBTQI personer i Saudiarabien, det ständiga förnekandet av deras rättigheter och det brutala förtryck som de utsätts för, för att se klyftan.

Kampen mot ojämlikhet och diskriminering inom turismen bör vara en av FN:s världsturismorganisations främsta prioriteringar. Som alltför ofta är fallet utsätts turismarbetare för sexuella trakasserier av kollegor, chefer och kunder. Forskning från IUL affiliates visar att globalt sett har 50 % av hotellarbetarna upplevt sexuella trakasserier minst en gång i sitt liv. Arbetstagare inom turismen har rätt att arbeta utan våld och sexuella trakasserier i arbetslivet.

När UNWTO fokuserar World Tourism Day på "gröna investeringar" är det förvånande att man i sin konceptnot inte hänvisar till arbetstagarna och deras roll i utformningen av branschen. När klimatkrisen accelererar måste arbetstagare och fackföreningar förhandla om en rättvis övergång så att anständiga fackliga jobb med rättigheter definierar framtiden för hållbar turism.

IUL Generalsekreterare Sue Longley sade: "Världsturismdagen är ett tillfälle att erkänna det ekonomiska bidrag som turismen och turismarbetarna ger. Än en gång misslyckas UNWTO med att erkänna arbetstagarnas bidrag och vägrar att samarbeta med fackföreningarna. Detta måste förändras."

Världsturismdagen är ett tillfälle att uppmärksamma det ekonomiska bidrag som turismen och de som arbetar inom turismen ger. Än en gång misslyckas UNWTO med att erkänna arbetstagarnas bidrag och vägrar att samarbeta med fackföreningarna. Detta måste förändras.
Sue Longley , IUL:s generalsekreterare