Publicerade: 29/09/2022

Sedan 2012 har IUL och Banana Link framgångsrikt samordnat en process för att inrätta fackliga plattformar inom Compagnie fruitière 's filialer i Elfenbenskusten (SCB) och Kamerun (PHP). Syftet med dessa plattformar är att underlätta aktiviteterna mellan de fackföreningar som sedan länge existerar inom företagets plantager. Med mer än 17 000 anställda på banan- och ananasplantager och förpackningsstationer i Elfenbenskusten, Kamerun, Ghana och Ecuador har IUL anslutna fackföreningar i alla tre afrikanska filialer.

I början av 2022 undertecknade IUL, Banana Link och Compagnie fruitière ett samarbetsavtal om utbildning av arbetstagare inom banan- och ananassektorn. Två utbildningskurser hölls i Elfenbenskusten mellan maj och juli 2022 med mer än 20 deltagare vid varje tillfälle.

Den senaste utbildningen inriktades på att stärka kvinnliga arbetstagare på SCB. Under ledning av ordföranden för kvinnliga arbetstagare -kommittén (COFET) och ordföranden för SCB-plattformen samlades kvinnliga arbetstagare från SCB med olika positioner på plantagerna, varav vissa hade liten eller ingen facklig erfarenhet. Arbetstagarna utgick från sina egna erfarenheter och bakgrunder och tillsammans:

  • De identifierade ojämlikheter mellan kvinnor och män på arbetsplatsen och i samhället i Elfenbenskusten samt sätt att stärka kvinnors ställning.
  • Genom ett rollspel talade de fritt, fördömde situationer av sexuella trakasserier och utvecklade kunskap och verktyg för att hjälpa offren och rapportera fall till sitt fackförbund.
  • De betonade betydelsen av både kollektivet när det gäller att försvara arbetstagarnas rättigheter och kvinnors närvaro på alla ansvarsnivåer inom facket.
  • De åtog sig att inrätta underkommittéer med kvinnor inom olika områden för att stödja COFET:s arbete.

Claudelle Kouadio, COFET:s ordförande, förklarade: "Denna utbildning och dess första resultat är en stor tillfredsställelse för mig och ett bevis på att vi är på väg i rätt riktning. Detta partnerskap kommer vid rätt tidpunkt, och jag hoppas att det håller i längden eftersom det finns så många kvinnliga arbetstagare att utbilda på plantagerna, inklusive personer som arbetar i mycket avlägsna områden och som inte har tillgång till all denna information."

Utbildningen och dess första resultat är en stor tillfredsställelse för mig och ett bevis på att vi är på väg i rätt riktning. Detta partnerskap kommer vid rätt tidpunkt och jag hoppas att det kommer att bestå, eftersom det finns så många kvinnliga arbetstagare som behöver utbildas på plantagerna, inklusive personer som arbetar i mycket avlägsna områden och som inte har tillgång till all denna information.
Claudelle Kouadio, COFET:s ordförande