Publicerade: 23/03/2022

Alla 11 fackliga ledare och aktivister på NagaWorld Casino Hotel har släppts mot borgen, eftersom det internationella trycket på Kambodjas regering fortsätter att öka för att den ska respektera arbetstagarnas rätt att organisera sig och förhandla kollektivt. Eftersom de 11 fackliga ledarna och aktivisterna fortfarande är anklagade för brott och inga framsteg har gjorts när det gäller återanställning av de 365 uppsagda arbetstagarna eller kollektiva förhandlingsrättigheter har IUL lämnat in ett klagomål mot Kambodjas regering till Internationella arbetsorganisationens kommitté för föreningsfrihet (CFA), där man redogör för ett flertal kränkningar av arbetstagarnas grundläggande rättigheter.

  • IUL:s ILO-klagomål kommer samtidigt som ILO förbereder ett direktkontaktuppdrag till Kambodja nästa vecka och uppmanar den kambodjanska regeringen att ta itu med överträdelserna av ILO:s konventioner nr 87 och 98, att villkorslöst dra tillbaka alla utestående anklagelser mot fackföreningsledarna och aktivisterna och att ge LRSU fullt erkännande.
  • I ett uppenbart försök att hindra erkännandet av IUL:s medlemsförbund LRSU, har NagaWorlds ledning och den kambodjanska regeringen konspirerat för att påskynda certifieringen av ett nytt falskt fackförbund för att undvika att förhandla med arbetstagarnas legitima företrädare.
  • LRSU fortsätter att kräva förhandlingar om återanställning av 365 orättvist uppsagda medlemmar och kollektivavtalsförhandlingar i god tro.

Hidayat Greenfield, IUL:s regionsekreterare för Asien och Stillahavsområdet, förklarade: "LRSU har återigen klargjort att man vill förhandla i god tro med NagaWorld för att säkerställa att de orättvist uppsagda fackföreningsmedlemmarna återanställs och att de som väljer att acceptera uppsägning får sin fulla lagstadgade rätt till avgångsvederlag. Samtidigt måste det internationella samfundet klargöra att alla anklagelser mot de arresterade fackföreningsledarna måste läggas ned och att omfattande rättsliga reformer måste skydda fackliga rättigheter och förhindra kriminalisering av facklig verksamhet."

LRSU har återigen klargjort att man vill förhandla i god tro med NagaWorld för att säkerställa att de orättvist uppsagda fackmedlemmarna återanställs och att de som väljer att acceptera uppsägning får sin fulla lagstadgade rätt till avgångsvederlag. Samtidigt måste det internationella samfundet klargöra att alla anklagelser mot de arresterade fackföreningsledarna måste läggas ned och att omfattande rättsliga reformer måste skydda fackliga rättigheter och förhindra kriminalisering av facklig verksamhet.
Hidayat Greenfield, IUL:s regionalsekreterare för Asien och Stillahavsområdet